12 november 2021
Soms vult een opgraving een hiaat op. De opgraving van een ambachtelijke zone in het Vlaams-Brabantse Rotselaar blijkt daar een mooi voorbeeld van. Lang dachten historici dat na de Romeinse tijd de watermolens, rosmolens enzovoorts tot in de late middeleeuwen verdwenen uit onze contreien. Bij een oversteekplaats van de Dijle bleek door archeologisch onderzoek dat die veronderstelling gebaseerd was op een gebrek aan kennis. De donkere middeleeuwen blijken in de Merovingische tijd veel meer continuïteit te vertonen dan gedacht.
21 oktober 2021
Volgens een Netflix-documetaire zouden de Carthagers na hun nederlaag naar Zuid-Amerika zijn gemigreerd. Deze theorie hangt echter van los zand aan elkaar.
7 oktober 2021
In vijf dagen tijd liepen we van Castellum Fectio, het oude Romeinse fort nabij Utrecht, naar Millingen aan de Rijn bij de Duitse grens.
5 oktober 2021
Hoe verplaatsten de Romeinen zich eigenlijk? Bij Romeinse vervoersmiddelen denken we tegenwoordig al snel aan strijdwagens en galeien. Maar klopt dit wel?
3 september 2021
De negentiende-eeuwse "achtertuinarcheologie" is tegenwoordig vrij onbekend. Terwijl dit fenomeen toch cruciaal was voor het ontstaan van deze wetenschap.
13 augustus 2021
In dit blogstukje wil ik ingaan op twee zaken: Archeologie in de media en de verlatingsoffers.
6 juli 2021
Italië zou een waardevolle collectie illegale archeologische vondsten hebben teruggehaald. Maar de berichtgeving hierover blijkt wat opgeklopt.
25 juni 2021
Uit opgravingen bij Tongeren blijkt dat de Romeinen kapot aardewerk met gesmolten lood repareerden. Maar waarom deden ze dat?
28 mei 2021
In de Belgische gemeente Jupille is afgelopen jaren een Gallo-Romeinse tempelsite ter ere van Apollo en Jupiter opgegraven.
5 maart 2021
In de periode 1971 – 1974 werden in de haven van een Romeins limesfort bij het huidige Zwammerdam resten van zes Romeinse schepen opgegraven.
4 maart 2021
Amper 11 van de 280 scheepswrakken in het Belgisch deel van de Noordzee zijn tot nu toe erkend als cultureel erfgoed onder water. De Belgische minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne wil dit met een nieuw wetsvoorstel veranderen. Hierdoor kunnen ook waardevolle wrakken uit de Tweede Wereldoorlog bij uitzondering deze status krijgen. Tekst: Lode Goukens
9 februari 2021
Oude Egypte – Dodenpriesters Een familiearchief van oud-Egyptische ‘waterschenkers’ voor de doden ontleed Petra Meijerink-Hogenboom, MA, Assistent Conservator collectie Egypte van het Rijksmuseum van Oudheden; overige foto’s: RMO]