Het Ringheiligtum, beter bekend als het Duitse Stonehenge, bij Pömmelte in de regio Salzlandkreiz is een monument uit de prehistorie, waar vierduizend jaar geleden mensenoffers en andere macabere rituelen werden uitgevoerd. Nu blijkt dat de locatie ook bewoond werd.
Een aardenwerken zegel van 7.000 jaar geleden doet archeologen vermoeden dat handelspraktijken destijds geavanceerder waren dan voorheen aangenomen.
Een van de oudst bekende prehistorische oorlogen was waarschijnlijk een serie kleine schermutselingen, in plaats van één groot conflict. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar botresten uit de prehistorische begraafplaats Jebel Sahaba in de Nijlvallei in Soedan.
Microscopisch onderzoek van twee kalkoenbotten in de Amerikaanse staat Tennessee heeft de oudste tattoonaalden ter wereld aan het licht gebracht.
Archeologen van de Universiteit van Tübingen hebben het oudste gouden artefact opgegraven dat ooit in Zuidwest-Duitsland gevonden is.
7.000 jaar oude, rechthoekige stenen bouwwerken, met een rechtopstaande rots. Er zijn meer dan duizend van deze bouwwerken gedocumenteerd in het noordwesten van Saoedi-Arabië. Een nieuwe studie naar de bouwwerken schrijft ze toe aan een cultus die veedieren aanbad.
Een Homo antecessor kind werd 800.000 jaar geleden gedood en opgegeten door kannibalen. Lang stond dit kind bekend als de ‘jongen van Gran Dolina’. Maar nieuw onderzoek toont aan dat dit waarschijnlijk ‘het meisje van Gran Dolina’ was.
Een internationaal team van onderzoekers heeft nieuw inzicht verkregen in het ontstaan van de rolverdeling tussen mannen en vrouwen tijdens het neolithicum.
In het noordwesten van Saoedi-Arabië, bij het plaatsje Al-Ula, is een prehistorische begraafplaats ontdekt uit het vijfde millennium voor Christus.
Onderzoekers hebben nieuwe ontdekkingen gedaan aan de hand van twee tanden van neanderthalers. De tanden vertonen sporen van het veelvoudig gebruik van een soort tandenstoker, wat erop wijst dat neanderthalers ook al bezig waren met mondhygiëne.
Onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv beweren dat verschillende menssoorten zoals de Homo habilis, Homo erectus en de moderne mens, gezamenlijk 2 miljoen jaar aan de top van de voedselketen stonden.
Onderzoekers hebben een genetische link tussen Zuid-Amerikaanse volkeren en Aboriginals ontdekt. Beide groepen delen waarschijnlijk Siberische voorouders.