Een team van archeologen heeft in een Tibetaanse grot bewijs gevonden dat deze bewoond is geweest door Denisovamensen, een uitgestorven mensensoort waar nog niet veel over bekend is.
Een team van archeologen heeft in een Tibetaanse grot bewijs gevonden dat deze bewoond is geweest door Denisovamensen, een uitgestorven mensensoort waar nog niet veel over bekend is.
In het zuiden van Peru vonden archeologen een 9.000 jaar oud graf van een vrouwelijke jaagster. Deze vondst stelt de ‘traditionele’ rolverdeling tussen prehistorische mannen en vrouwen ter discussie.
De befaamde Cloviscultuur van prehistorisch Noord-Amerika heeft slechts 300 jaar bestaan.
In het zuiden van Peru op een heuvel in de provincie Nazca zijn nieuwe Nazcalijnen aangetroffen die een plaatje van een kat vormen. Geschat wordt dat de lijnen ergens in de eerste of tweede eeuw voor Christus gemaakt zijn.
Bij het plaatsje Alamogordo in de Amerikaanse deelstaat New Mexico zijn voetsporen gevonden van ongeveer 10.000 jaar oud van een vrouw en kind.
In Den Haag zijn tijdens opgravingen sporen van een huis uit de vroege ijzertijd gevonden (ongeveer 800 tot 500 v.Chr.). Nog niet eerder zijn er in de regio resten van een huis gevonden uit deze vroege periode en dat maakt de vondst zo bijzonder. Tot voor kort wisten we namelijk niet hoe deze er uit hebben moeten zien.
In het noorden van Turkije vlakbij Kastamonu hebben archeologen van de universiteit van Düzce onder leiding van Nurperi Ayegin restanten gevonden van een nederzetting van tussen de 7.000 en 12.000 jaar oud.
In Saudi-Arabië hebben archeologen van het Max Planck instituut 120.000 jaar oude voetafdrukken van mensen en dieren gevonden. De vondst, geeft een bijzondere inkijk in het landschap van Saudi-Arabië van lang geleden en vertelt meer over de migratie van vroege mensen.
Archeologen hebben ontdekt hoe de ziekte Framboesia zich vierduizend jaar geleden verspreidde. De tropische ziekte die vooral bij kinderen voorkomt, is nu grotendeels uitgeroeid, maar vierduizend jaar geleden was dat wel anders.
Onderzoekers hebben een volledig intact exemplaar gevonden van een prehistorische Holenbeer. Het is voor het eerst dat er een exemplaar is gevonden waarvan het spier- en orgaanweefsel nog intact is.
In Egypte zijn bij Sakkara 13 ongeopende houten grafkisten uit de tijd van de 27ste dynastie gevonden.