Archeoloog heo de Feyter kent Palmyra door en door. In zijn boek geeft hij de lezer een uniek inkijkje in het heden en het verleden van de stad.
De 'leeuw zonder tuit' is een diervormige vaas uit ca. 1.900-1.800 voor Christus, afkomstig uit Karum Kanesh, het huidige Kültepe in Anatolië. 
Archeologie is de wetenschap van het opgraven van oude artefacten. Toch kan je blik niet altijd op het verre verleden gefixeerd zijn.
Tom Buijtendorp biedt in De vergeten stad een nieuw perspectief op het inspirerende verleden van Forum Hadriani.
In Keizers van Constantinopel beschrijft Kevin Lygo aan de hand van de levens van de Byzantijnse keizers de geschiedenis van Byzantium.
Mythes komen nooit zomaar ergens vandaan. Wij delen een paar archeologische locaties die hebben gediend als decor voor mythes.
Archeologen hebben een boeiende baan. Maar hoe raken archeologen in het vak verzeild?
Het Romeinse Rijk strekte zich uit over meer dan 40 hedendaagse landen. Al meer dan 15 jaar legt fotograaf Alfred Seiland al die overblijfselen vast.
Bij het omspitten van tuinbouwgrond in Rijnsburg, werd in 1913 een Merovingisch grafveld gevonden. Tussen de vondsten zat ook een imposante vergulde gesp.
In Schildmaagd vertelt Brown een nieuwe Vikinggeschiedenis waarin vrouwen wel degelijk een rol spelen
Martijn Manders is sinds 15 juli 2022 bijzonder hoogleraar Underwater Archaeology and Maritime Cultural Heritage Management aan de Universiteit Leiden.
Dit beeld van een schrijver stamt uit het Oude Rijk (2543-2120 v. Chr.), een periode waarin de Egyptische cultuur tot grote bloei kwam.