Nederland

In de wijk Doornbos-Linie in Breda zijn tijdens opgraving 200 achttiende-eeuwse valkuilen gevonden.
Na drie jaar werken verlegt Operatie Zwammerdamschepen de focus op vrachtschip Zwammerdam 6.
Het thema voor de 14e editie van Dag van het Kasteel is gekozen. Met ‘Wat? Water!: De rol van water op kastelen en buitenplaatsen’ staat het thema dit jaar volledig in het teken van water. Water is heel belangrijk voor kastelen en buitenplaatsen. De slotgracht zorgde voor verdediging en de rivier zorgde ervoor dat bewoners makkelijk en snel op hun buitenplaats konden komen vanuit de stad. Water voor de keuken werd soms ook uit de gracht gehaald. En de wc, die kwam weer in de gracht terecht. Water is in een land als Nederland altijd een actueel thema.
Archeologen hebben in Vlaardingen op voormalig sportterrein Vijfsluizen een aarden wal ontdekt, die stamt uit de tweede eeuw voor Christus.
Op bedrijventerrein Het Klooster in Nieuwegein is een Romeinse helm gevonden uit de periode 50 tot 100 na Christus.
Het Hunebedcentrum krijgt een mooie collectie in bruikleen van de enthousiaste verzamelaar Sipke van der Zee.
In Warns, Friesland, zijn sporen van een middeleeuwse stins (verdedigingstoren) ontdekt. De vondst lijkt te bevestigen dat een middeleeuwse vete om de Sytzama-stins daadwerkelijk tot een gewapend conflict leidde.
Romeinse Limes Nederland en RomeinenNU organiseren gezamenlijk de Romeinendag sinds 2017.
In de Oudwijkerdwarsstraat in Utrecht zijn sporen gevonden van een grote middeleeuwse nederzetting. De sporen dateren uit de 7e en 8e eeuw n.Chr. en geven onderzoekers nieuwe informatie over het dagelijks leven in die periode.
Museumpark Archeon maakt zich voorzichtig op voor opening van het 27e seizoen en het werk aan 'Operatie Zwammerdamschepen' gaat gestaag door. Ook is er een unieke en boeiende samenwerking tot stand gekomen met Archeologie Magazine.
Dit beeld, dat Hercules voorstelt, is een kleine uitvoering van een van de beroemdste sculpturen uit de oudheid.
Dit beeld, dat Hercules voorstelt, is een kleine uitvoering van een van de beroemdste sculpturen uit de oudheid.