Archeologie Magazine 2 van 2020

Archeologie Magazine

Abonnees ontvangen dit nummer omstreeks 17 april. Het nummer ligt 21 april in boekhandel en kiosk.

Nog geen abonnee? Neem vóór vrijdag 3 april 16:00 u. een abonnement, dan krijg je dit nummer thuis!

TAORMINA (SICILIË)
Oeroude stad onder de rook van de Etna
Onder de rook van de Etna ligt, aan de oostkust van Sicilië, de oeroude stad Taormina, gesticht door Griekse kolonisten. De stad herbergt meerdere archeologische hoogtepunten, zoals het Griekse theater dat al sinds millennia zijn bezoekers betovert. Goethe noemde het zelfs het mooiste openluchttheater ter wereld.

MEERMANNO-WESTREENANUM (DEN HAAG)
De onbekende Egypte-collectie
We kennen allemaal de Egyptische collecties van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en het Allard Pierson in Amsterdam. Maar er is nóg een Egyptische verzameling. Veel kleiner weliswaar dan de eerdergenoemde, maar zeer de moeite waard, ook omdat hij nog de sfeer ademt van de negentiende -eeuwse verzamelingen, de objecten keurig gerangschikt in zware antieke vitrinekasten.

‘S-HERTOGENBOSCH
40 jaar stadsarcheologie: de mooiste vondsten 
Sinds 1977 vindt systematisch archeologisch onderzoek in Den Bosch plaats. Sindsdien zijn vele tot de verbeelding sprekende vondsten gedaan. Werktuigen van Neanderthalers bijvoorbeeld, bij de aanleg van de parkeergarage St. Jan. Nog zo’n mooie opgraving is Het Keizershof, een groot stadspaleis uit de 16e eeuw. Uit de vondsten in de beerput bleek onder meer dat de eigenaar rijke banketten hield waarbij hij onder meer ooievaars serveerde.