8 juli 2020
In de muren van het Parijse monument de Chapelle Expiatoire, zijn botten gevonden, waarschijnlijk van slachtoffers van de Franse Revolutie. Hiermee is in twijfel getrokken waar tot wel vijfhonderd lichamen begraven zijn. 

Archeologie in Leiden

Lange tijd werd aangenomen dat verbrand materiaal op dezelfde manier de grond uitkwam als het er was ingegaan. Zo simpel blijkt het echter niet.

Uit Archeologie Magazine

Zakkendragerssteeg. Domherensteeg, Dorstige Hartsteeg, Hanengeschrei. Het oude Utrecht bezit met bijna 400 stegen het langste stegennetwerk van ons land.

Tips van onze partners

Ben je geïnteresseerd in geschiedenis of archeologie? Met de Archeo Route Limburg kun je Coronaproof de archeologische geschiedenis van Limburg beleven.