Moderne Tijd

De moderne tijd begon aan het einde van de 18e eeuw met de opkomst van de industriële samenleving in Groot-Brittannië. Gedurende de 19e eeuw verspreidde deze beweging zich ook over de rest van Europa, met onder andere de technologische revolutie als gevolg. Tegelijkertijd zag deze zogeheten ‘Lange 19e eeuw’, die duurde van 1789 tot 1914, ook de opkomst van onder andere het nationalisme en het imperialisme, een ontwikkeling die uiteindelijk resulteerde in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).

De periode na de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) staat ook wel bekend als de ‘eigentijdse’ of ‘contemporaine’ geschiedenis.

Amateurarcheologen hebben onder het voormalige huis van nazi-kopstuk Hermann Göring vijf skeletten gevonden, waaronder dat van een baby. Bij alle lichamen ontbraken de handen en voeten. De vondst werd gedaan in de ruïne van het nazi-hoofdkwartier Wolfsschanze in Polen.
In het Gelderse Westervoort heeft een man tijdens het harken van zijn tuin munitie gevonden. Volgens de politie van Westervoort gaat het om kogels uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om vijf kleine kogels en twee grotere exemplaren met spitse punten.
Engelse archeologen hebben de ruïnes van twee laatmiddeleeuwse torens ontdekt, die in geen enkele bron worden vermeld. Op zich al bijzonder genoeg, maar op deze torens werden ook kogelgaten aangetroffen, vermoedelijk van de startschoten van de Engelse Burgeroorlog.
Meer dan een eeuw nadat het schip van ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton in 1915 voor de kust van Antarctica zonk en de bemanning op legendarische wijze aan de dood ontsnapte, is het wrak eindelijk teruggevonden.
Tijdens archeologische opgravingen in de overblijfselen van het vernietigingskamp Sobibor in Polen zijn drie hangers gevonden. De hangers waren waarschijnlijk eigendom van slachtoffers van de Holocaust, die in het kamp werden gedood.
Een wrak voor de Belgische kust is geïdentificeerd als de UB-32, een duikboot die dienstdeed tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Na een jarenlange zoektocht is het scheepswrak van de beroemde SS Bear eindelijk gevonden.
De mormoonse kerk heeft een geheel eigen visie op de geschiedenis van het Amerikaanse continent. Maar is hier ook archeologisch bewijs voor?
Archeologen zijn begonnen met het opgraven van slachtoffers van de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939). Doel van het project is om de slachtoffers in ere te herstellen en terug te brengen bij hun families.
Amper 11 van de 280 scheepswrakken in het Belgisch deel van de Noordzee zijn tot nu toe erkend als cultureel erfgoed onder water. De Belgische minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne wil dit met een nieuw wetsvoorstel veranderen. Hierdoor kunnen ook waardevolle wrakken uit de Tweede Wereldoorlog bij uitzondering deze status krijgen. Tekst: Lode Goukens
Twee Nederlandse scheepswrakken die in de Zuiderzee ten onder gingen zijn geïdentificeerd door maritiem archeoloog Yftinus van Popta.
Wandelaars bij het Franse plaatsje Ingersheim in het oosten van Frankrijk deden in een opmerkelijke vondst. Ze vonden een kleine capsule met daarin een brief, hoogstwaarschijnlijk in 1916 verloren door een postduif.