Zijaanzicht van de gevonden torens tijdens de opgravingen

Zijaanzicht van de gevonden torens tijdens de opgravingen

HS2

‘Beter dan goud’: Archeologen ontdekken onbekend fort uit Engelse Burgeroorlog

De aanleg van de hogesnelheidslijn HS2 in Engeland is al jaren een goudmijn voor archeologische vondsten. Ook onlangs weer deden archeologen in Warwickshire een opzienbarende ontdekking: de ruïnes van twee laatmiddeleeuwse torens die in geen enkele bron worden vermeld. Op zich al bijzonder genoeg, maar op deze toren werden ook gaten van musketkogels aangetroffen, die volgens experts wel eens afkomstig kunnen zijn van de startschoten van de Engelse Burgeroorlog (1642-1651). De archeologen spreken dan ook van een ‘hoogtepunt uit hun carrières’.

Archeologen van Wessex Archaeology ontdekten de ruïnes vlak bij Coleshill, even ten oosten van Birmingham. Op basis van historische bronnen wisten ze dat hier ergens een landhuis uit de Tudor-periode (1485-1603) moest liggen, genaamd Coleshill Manor. Maar dat dit landgoed ook over twee laatmiddeleeuwse stenen torens beschikte, dat had niemand verwacht. Bij nader onderzoek bleek dat deze torens uit de dertiende of veertiende eeuw stamden en tot ongeveer 1650 in gebruik zijn geweest. Ze maakten deel uit van een stenen poortgebouw met ophaalbrug. Volgens de archeologen werd het landhuis waarschijnlijk omringd door een gracht, waardoor deze torens de enige toegangsweg tot het landhuis bewaakten.

Digitale reconstructie van hoe Coleshill Manor en de torens er vermoedelijk uit hebben gezien

Digitale reconstructie van hoe Coleshill Manor en de torens er vermoedelijk uit hebben gezien

HS2

Muur vol kogelgaten

Wat de archeologen nog het meest opviel, was dat het poortgebouw duidelijke sporen van beschietingen vertoonde. In de muren troffen ze namelijk bijna 200 kogelgaten aan, en in de grond rondom de torens werden zo’n 40 musketkogels opgegraven. Volgens experts is het mogelijk dat de torens zijn gebruikt als doelwit voor schietoefeningen, maar het lijkt hen waarschijnlijker dat de kogelgaten en de gevonden musketkogels de overblijfselen zijn van gevechten. Dat de meeste kogels zijn gevonden op de plek waar de gracht moet hebben gelegen, zou daarvoor een belangrijke aanwijzing zijn. Die gevechten zouden dan wel eens heel goed tijdens de Engelse Burgeroorlog zijn geweest.

Startschot Engelse Burgeroorlog

In 1642 brak de Engelse Burgeroorlog uit tussen de aanhangers van koning Charles I (de Cavaliers) en de parlementsgezinden (de Roundheads) onder aanvoering van Oliver Cromwell. Inzet was bij wie de macht in Engeland moest liggen: de vorst of het parlement. Uiteindelijk kwamen de Roundheads als winnaars uit de bus, wat in 1649 resulteerde in de afzetting en onthoofding van Charles. Hierna werd Engeland 11 jaar een republiek, totdat de monarchie in 1660 weer werd hersteld.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Volgens de gangbare opvatting vond de eerste gevechten van de Burgeroorlog plaats in augustus 1642, tijdens de zogenaamde ‘Slag bij Curdworth Bridge’ (hoewel het eerder een schermutseling dan een veldslag was). Dit slagveld lag vlakbij Coleshill Manor, dat op dat moment in handen was van een koningsgezinde edelman genaamd Simon Digby. Coleshill Manor lag bovendien ook pal naast een brug over de rivier Cole. Dit maakte het landhuis tot een zeer strategische plek voor de Roundheads, die vanuit het zuiden naar Curdworth kwamen marcheren en daarvoor deze rivier moesten oversteken. De parlementsaanhangers zouden zo’n versterkte oversteekplaats dan ook zeker niet graag in vijandelijke handen hebben gezien. Daarom is volgens experts de kans groot dat de Roundheads voor ze de rivier overstaken een poging hebben gedaan om Coleshill Manor in te nemen. Dat zou betekenen dat de eerste schoten van de Engelse Burgeroorlog hier zijn gelost, en niet bij Curdworth.

De buitenmuur van een van de ontdekte torens, met daarop de kogelgaten duidelijk zichtbaar

De buitenmuur van een van de ontdekte torens, met daarop de kogelgaten duidelijk zichtbaar

HS2

‘Hoogtepunt van onze carrières’

Zeker zullen we dit hoogstwaarschijnlijk nooit weten, aangezien de verslagen van de Engelse Burgeroorlog zich vooral tot de grote veldslagen beperken. Niettemin biedt deze opgraving volgens de archeologen wel een inkijkje in de impact van de burgeroorlog op het leven van de ‘gewone man’ destijds, oftewel de mensen die de geschiedenisboeken niet gehaald hebben. Archeoloog Stuart Pierson, die de opgraving leidde, is dan ook zeer enthousiast over deze ontdekking: “Mensen zeggen altijd dat je als archeoloog goud wil vinden, maar ik denk dat voor veel van ons een toren als deze ontdekken altijd beter is dan goud. Ik denk dat deze vondst het hoogtepunt van onze carrières is, en dat we zo’n vondst waarschijnlijk nooit meer gaan doen.”

Bronnen: HS2, The Guardian


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen