België

Een wrak voor de Belgische kust is geïdentificeerd als de UB-32, een duikboot die dienstdeed tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Soms vult een opgraving een hiaat op. De opgraving van een ambachtelijke zone in het Vlaams-Brabantse Rotselaar blijkt daar een mooi voorbeeld van. Lang dachten historici dat na de Romeinse tijd de watermolens, rosmolens enzovoorts tot in de late middeleeuwen verdwenen uit onze contreien. Bij een oversteekplaats van de Dijle bleek door archeologisch onderzoek dat die veronderstelling gebaseerd was op een gebrek aan kennis. De donkere middeleeuwen blijken in de Merovingische tijd veel meer continuïteit te vertonen dan gedacht.
De negentiende-eeuwse "achtertuinarcheologie" is tegenwoordig vrij onbekend. Terwijl dit fenomeen toch cruciaal was voor het ontstaan van deze wetenschap.
In dit blogstukje wil ik ingaan op twee zaken: Archeologie in de media en de verlatingsoffers.
Uit opgravingen bij Tongeren blijkt dat de Romeinen kapot aardewerk met gesmolten lood repareerden. Maar waarom deden ze dat?
In de Belgische gemeente Jupille is afgelopen jaren een Gallo-Romeinse tempelsite ter ere van Apollo en Jupiter opgegraven.
Botten van neanderthalers uit België zijn duizenden jaren ouder dan voorheen werd aangenomen, zo blijkt uit een onderzoek van een team van Belgische, Britse en Duitse onderzoekers.
Amper 11 van de 280 scheepswrakken in het Belgisch deel van de Noordzee zijn tot nu toe erkend als cultureel erfgoed onder water. De Belgische minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne wil dit met een nieuw wetsvoorstel veranderen. Hierdoor kunnen ook waardevolle wrakken uit de Tweede Wereldoorlog bij uitzondering deze status krijgen. Tekst: Lode Goukens
In België is een grote hoeveelheid illegaal verkregen archeologische vondsten door de Vlaamse overheid gevorderd.
In België is een grote hoeveelheid illegaal verkregen archeologische vondsten door de Vlaamse overheid gevorderd.
205 jaar na de Slag bij Waterloo betreden soldaten weer het strijdperk, maar niet om te vechten. Het project Waterloo Uncovered leidde tot mooie archeologische ontdekkingen, maar voor de vijftig soldaten die meewerkten aan het project, betekende het nog veel meer.
Archeologen hebben bij de Sint Baafskathedraal in Gent een bijzondere ontdekking gedaan. Tijdens opgravingen in en rond de kathedraal troffen ze in de grond muurtjes van menselijke beenderen aan. Een unieke vondst.