België

In het Belgische Turnhout is een 16e-eeuwse ‘witch bottle’ ontdekt, oftewel een heksenfles. Het is de eerste keer dat er bewijs voor dit ritueel in Vlaanderen is gevonden, wat deze vondst buitengewoon zeldzaam maakt.
In Gent hebben archeologen een bottenmuur, 1057 menselijke skeletten, een kinderkerkhof en een beschilderde grafkelder ontdekt.
In de Slag bij Waterloo sneuvelden tienduizenden soldaten, maar menselijke resten zijn er nauwelijks gevonden op het slagveld. Een internationaal team van historici denkt dit mysterie nu te hebben opgelost: de botresten zouden zijn gebruikt in de suikerindustrie.
Een wrak voor de Belgische kust is geïdentificeerd als de UB-32, een duikboot die dienstdeed tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Soms vult een opgraving een hiaat op. De opgraving van een ambachtelijke zone in het Vlaams-Brabantse Rotselaar blijkt daar een mooi voorbeeld van. Lang dachten historici dat na de Romeinse tijd de watermolens, rosmolens enzovoorts tot in de late middeleeuwen verdwenen uit onze contreien. Bij een oversteekplaats van de Dijle bleek door archeologisch onderzoek dat die veronderstelling gebaseerd was op een gebrek aan kennis. De donkere middeleeuwen blijken in de Merovingische tijd veel meer continuïteit te vertonen dan gedacht.
De negentiende-eeuwse "achtertuinarcheologie" is tegenwoordig vrij onbekend. Terwijl dit fenomeen toch cruciaal was voor het ontstaan van deze wetenschap.
In dit blogstukje wil ik ingaan op twee zaken: Archeologie in de media en de verlatingsoffers.
Uit opgravingen bij Tongeren blijkt dat de Romeinen kapot aardewerk met gesmolten lood repareerden. Maar waarom deden ze dat?
In de Belgische gemeente Jupille is afgelopen jaren een Gallo-Romeinse tempelsite ter ere van Apollo en Jupiter opgegraven.
Botten van neanderthalers uit België zijn duizenden jaren ouder dan voorheen werd aangenomen, zo blijkt uit een onderzoek van een team van Belgische, Britse en Duitse onderzoekers.
Amper 11 van de 280 scheepswrakken in het Belgisch deel van de Noordzee zijn tot nu toe erkend als cultureel erfgoed onder water. De Belgische minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne wil dit met een nieuw wetsvoorstel veranderen. Hierdoor kunnen ook waardevolle wrakken uit de Tweede Wereldoorlog bij uitzondering deze status krijgen. Tekst: Lode Goukens
In België is een grote hoeveelheid illegaal verkregen archeologische vondsten door de Vlaamse overheid gevorderd.