Bodem onderzoek

Bodemonderzoek

Dominique van Haesendonck

Romeins heiligdom en begraafplaats ontdekt onder wielerbaan in Belgische Elewijt

In Elewijt in België hebben archeologen tijdens bodemonderzoek op de plek van een gesloopte wielerbaan een Romeins heiligdom en een grafveld ontdekt. Een unieke vondst, aangezien de laatste keer dat een soortgelijke archeologische vondst is vastgelegd in Vlaanderen dateert van voor de eeuwwisseling.

In Elewijt, een dorp gelegen tussen Brussel en Mechelen, werd de ontdekking gedaan toen de wielerbaan van sportpark Van Innis gesloopt werd. Met gebruik van drones proberen de archeologen een inschatting te maken van de grootte van de vindplaats. Dat blijkt nog niet zo makkelijk, want een deel van de begraafplaats loopt over onder het kunstgrasveld van de sportclub. En dat veld maakt deel uit van het sportpark dat nieuw wordt aangelegd. Al met al is de ontdekking zeer zeldzaam voor Vlaanderen, waar Elewijt onderdeel van is, aangezien archeologen al vermoedens hadden over het bestaan van de begraafplaats, maar deze nog nooit eerder ontdekt hebben.

Een vicus in Elewijt

Op het sportpark in Elewijt zijn onder andere sporen gevonden van grafvelden, kringgreppels en bewoning uit de ijzertijd en de Romeinse tijd. Dit is overigens niet de eerste keer dat archeologen in Elewijt op Romeinse vondsten stuitten. Vroeger werden er volgens schepen van Erfgoed en Archeologie Dominique van Haesendonck (N-VA), al sporen van Romeinse bewoning gevonden in de Belgische plaats. "We weten bijvoorbeeld waar de heirweg lag, en ook de vicus, het dorp zelf. We wisten dat er ergens een begraafplaats moest liggen en die hebben we nu dus ontdekt”, aldus van Haesendonck aan Vrt.be. Al in de 17e en 18e eeuw werden de eerste Romeinse voorwerpen gevonden in Elewijt.

In de 1e eeuw na Christus werd Elewijt voor het eerst bewoond door de Romeinen. Het plaatsje was destijds een zogenaamde vicus, wat in dit geval duidt op een landelijke nederzetting. In sommige gevallen bevond een vicus zich in de buurt van een Romeins fort, dat werd bewoond door militairen, terwijl in de vicus handwerkslieden en handelaren waren gevestigd. Voor zover bekend is er in Elewijt echter geen nabijgelegen fort gevonden.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


 

De nederzetting bevond zich op de kruising van de weg die de oostelijke stad Tongeren (Atuatuca Tungrorum als Romeinse benaming) verbond met de westelijke stad Boulogne (Gesoriacum als Romeinse benaming). Dit kan erop duidden dat Elewijt in die tijd een centrale positie innam. Aan het einde van de 3e eeuw na Christus werd de vicus verwoest door Germaanse stammen en verlaten door de inwoners. Vervolgens werd de voorloper van het modernere dorp tijdens de vroege middeleeuwen op minder dan anderhalve kilometer afstand van de originele nederzetting gesticht.

Unieke vondsten voor Zelmst

De opgravingen in Elewijt zijn geleid door Archeoloog Kylian Verhaevert. Naast sporen van een bewoonde nederzetting en overblijfselen van potten, glasscherven en een mantelspeld, heeft het team ook een heiligdom gevonden , evenals een Romeinse begraafplaats met wel dertig graven. Het heiligdom dat is ontdekt is een openluchtheiligdom voor het aanbidden van det Romeinse goden.

Vondsten Elewijt

Vondsten Elewijt

Dominique van Haesendonck

Volgens archeologen bevatte de begraafplaats naast ‘gewone’ graven ook zogeheten cirkelgraven en brandgraven. Het was een traditioneel gebruik onder de Romeinen om zich op een brandstapel te laten verbranden na hun dood, waarna de as in urnen in de grond werd begraven.

Op dezelfde plaats is ook een Romeinse og Karolingische put ontdekt door de onderzoekers, die ze zullen leegpompen voor verder onderzoek. Archeoloog Kylian Verhaevert vertelt aan Nieuwsblad “dat wat er in de put zit veel meer is dan het vooronderzoek suggereerde”.

De ontdekkingen zijn zo uniek omdat er al zlange tijd geen archeologische vondsten in Elewijt zijn gedaan en deze ontdekking helpt de archeologen “ons historisch verleden te reconstrueren en onze inwoners daarvan bewust te maken”, aldus Dominique van Haesendonck aan Nieuwsblad. De vondsten blijven eigendom van de gemeente. Na grondig onderzoek krijgen ze een plekje in het museum van de heemkring.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


 

Meer lezen
Landen
Thema's