Oudheid

In de Westerse geschiedschrijving begint de oudheid omstreeks het jaar 3.000 voor Christus met de uitvinding van het schrift in Egypte en Mesopotamië. Omdat het alfabet zich echter maar zeer langzaam over het continent verspreidde, wordt dit tijdvak in veel landen ook nog beschouwd als onderdeel van de prehistoristorische Bronstijd (3.200 tot 800 voor Christus) en IJzertijd (800 tot 12 voor Christus).
Voor een verder onderscheid is de oudheid daarom verder onderverdeeld in drie afzonderlijke perioden:

  • Midden en Late Bronstijd (2.500 tot 1.200 v.C.)
  • Vroege IJzertijd (1.200 tot 800 v.C.)
  • Klassieke Oudheid (800 v.C. tot 476 na Christus).

De periode laat zich kenmerken door de opkomst van een aantal grote rijken en beschavingen, waaronder het Oude Egypte, het Hellenistische rijk van Alexander de Grote en het Romeinse Rijk. De plundering van Rome en de val van het West-Romeinse Rijk in 476 na Christus worden over het algemeen beschouwd als het einde van de oudheid.

In samenwerking met Museumpark Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigt de V.V.v.A. u uit voor een interessante lezing door Dr. Cornelis van Tilburg, classicus aan de Universiteit Leiden.
In samenwerking met Museumpark Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigt de V.V.v.A. u uit voor een interessante lezing door Saskia Stevens. Grenzen in de Romeinse tijd, hoe werkte dat? Op welke manieren beinvloeden ze het dagelijks leven van de grensbewoners? Aan de hand van archeologische vondsten en teksten uit de oudheid bekijken we voorbeelden  uit Rome en Romeins Italie. Met bijzondere aandacht voor de Nedergermaanse Limes, de begrenzing van het Romeinse Rijk in Nederland en Duitsland die onlangs Werelderfgoed werd.
Jasper de Bruin (RMO-conservator collectie Nederland in de Romeinse tijd) houdt een lezing over de recente vondst van een Romeins militair steunpunt bij Hazerswoude (Zuid-Holland). Dat gebeurde op een plek waar archeologen dat niet hadden verwacht, namelijk precies tussen de Romeinse limes-forten van Leiden en Alphen aan den Rijn in. Afbeelding: Goodness Shamrock, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
In de Oudegyptische Tempel van Esna hebben archeologen tijdens restauratiewerkzaamheden reliëfs en inscripties schoongemaakt die prachtige kleuren onthullen.
Bij de uitbreiding van een spoorlijn in Istanboel, stuitten archeologen onlangs bij treinstation Haydarpaşa op een 2.300-jaar oude graftombe. De graftombe bevatte vermoedelijk gecremeerde restanten van een lichaam.
Archeologen hebben in Turkije een zeldzaam reliëf gevonden, in een ondergronds gangenstelsel van 30 meter lang. Waarschijnlijk stammen beiden uit de 8e of 9e eeuw v.Chr.
De Steen van Rosetta bleek de sleutel tot de ontcijfering van het hiërogliefenschrift, dat al eeuwenlang een mysterie was geweest voor Europeanen.
Op de belangrijke archeologische vindplaats Sakkara in Egypte hebben archeologen de tombe van een koninklijke secretaris gevonden. De inscripties bieden veel informatie over zijn leven.
Archeologen hebben in het noordoosten van Egypte een tempel gevonden gewijd aan de god Zeus-Kasios. Dit is een religieuze cultus die de Griekse god Zeus als onderdeel van een inheemse god vereerde.
In de Noorse provincie Innlandet hebben archeologen een leren sandaal ontdekt uit 300 na Christus, die qua vorm sterk lijkt op de Romeinse carbatinae.
Een amateurarcheoloog heeft een vaas ontdekt, tot de rand gevuld met bronzen Romeinse munten.
Vlak bij het huidige Luxor in Egypte ligt de Vallei der Koningen, een dal met daarin de graftombes van de oud-Egyptische farao’s.