Oudheid

In de Westerse geschiedschrijving begint de oudheid omstreeks het jaar 3.000 voor Christus met de uitvinding van het schrift in Egypte en Mesopotamië. Omdat het alfabet zich echter maar zeer langzaam over het continent verspreidde, wordt dit tijdvak in veel landen ook nog beschouwd als onderdeel van de prehistoristorische Bronstijd (3.200 tot 800 voor Christus) en IJzertijd (800 tot 12 voor Christus).
Voor een verder onderscheid is de oudheid daarom verder onderverdeeld in drie afzonderlijke perioden:

  • Midden en Late Bronstijd (2.500 tot 1.200 v.C.)
  • Vroege IJzertijd (1.200 tot 800 v.C.)
  • Klassieke Oudheid (800 v.C. tot 476 na Christus).

De periode laat zich kenmerken door de opkomst van een aantal grote rijken en beschavingen, waaronder het Oude Egypte, het Hellenistische rijk van Alexander de Grote en het Romeinse Rijk. De plundering van Rome en de val van het West-Romeinse Rijk in 476 na Christus worden over het algemeen beschouwd als het einde van de oudheid.

Nieuw onderzoek toont aan dat stoffen in de wasabiplant effectief werken als bestrijdingsmiddel tegen bacteriën en schimmels op stukken papyrus uit het oude Egypte.
Engelse archeologen hebben bij een opgraving van een Romeinse nederzetting in Kent een zeldzaam stukje van een beeldje van de god Mercurius gevonden. In heel Groot-Brittannië zijn minder dan tien vergelijkbare exemplaren gevonden.
Een mysterieus gouden masker dat Heinrich Schliemann in 1876 opgroef werd genoemd naar een mythische koning, maar hoorde het eigenlijk wel bij deze vorst?
Van een intact kippenei dat gevonden werd samen met andere objecten in een oude Romeinse put is recent ontdekt dat de inhoud na bijna 2.000 jaar nog vloeibaar is. Het is het oudste nog hele en volle ei van Engeland.
In een Romeinse nederzetting bij Houten hebben archeologen een uitgehold bot uit de eerste eeuw gevonden. Het bot was gevuld met zaden van de giftige en hallucinogene plant bilzekruid. De vondst is het eerste Romeinse bewijs dat de plant werd gebruikt als medicijn.
In het Engelse dorpje Norton Disney in Lincolnshire hebben amateurarcheologen een bijzondere vondst gedaan. Ze vonden er namelijk een intacte Romeinse dodecaëder uit de vierde eeuw. Dit zijn mysterieuze objecten waar archeologen tot op heden nog maar weinig over weten.
In het Zuid-Italiaanse Paestum zijn twee Griekse tempels ontdekt. Het gaat om een tempel uit de 6e eeuw v.Chr., waar later een andere tempel overheen is gebouwd. Onderzoekers noemen de vondst essentieel voor de reconstructie van de geschiedenis van Magna Graecia.
In Ecuador zijn restanten ontdekt van een ruim 2.500 jaar oude stad. Deze vondst heeft geleid tot de ontdekking van meerdere steden in de Amazone. Daarnaast heeft de vondst aangetoond dat de beschavingen in de Amazone geavanceerder waren dan gedacht werd.
De kariatiden zijn een icoon van de Akropolis in Athene, maar zorgen nog altijd voor diplomatieke spanningen tussen Groot-Brittannië en Griekenland.
Op een Egyptische begraafplaats hebben archeologen tombes gevonden met daarin 29 mummies, sarcofagen, gouden maskers en aardewerken standbeelden. Twee mummies hadden gouden tongen in hun mond om hun spraakvermogen te behouden in het hiernamaals.
Turkse archeologen pleiten voor een betere bescherming van de eeuwenoude Adamkayalar in het zuiden van Turkije. Deze bijzondere beelden zijn in de afgelopen jaren namelijk meerdere keren met opzet beschadigd.
Mummies behoren tot de meest indrukwekkende archeologische vondsten. De in goede staat verkerende lichamen kunnen veel vertellen over het verleden.