Oudheid

In de Westerse geschiedschrijving begint de oudheid omstreeks het jaar 3.000 voor Christus met de uitvinding van het schrift in Egypte en Mesopotamië. Omdat het alfabet zich echter maar zeer langzaam over het continent verspreidde, wordt dit tijdvak in veel landen ook nog beschouwd als onderdeel van de prehistoristorische Bronstijd (3.200 tot 800 voor Christus) en IJzertijd (800 tot 12 voor Christus).
Voor een verder onderscheid is de oudheid daarom verder onderverdeeld in drie afzonderlijke perioden:

  • Midden en Late Bronstijd (2.500 tot 1.200 v.C.)
  • Vroege IJzertijd (1.200 tot 800 v.C.)
  • Klassieke Oudheid (800 v.C. tot 476 na Christus).

De periode laat zich kenmerken door de opkomst van een aantal grote rijken en beschavingen, waaronder het Oude Egypte, het Hellenistische rijk van Alexander de Grote en het Romeinse Rijk. De plundering van Rome en de val van het West-Romeinse Rijk in 476 na Christus worden over het algemeen beschouwd als het einde van de oudheid.

In het oude Griekenland vereerde men een groot aantal goden. In dit artikel zijn de vijf belangrijkste Griekse goden voor je op een rijtje gezet.
Twee keer per maand houdt een conservator of restaurator van het Rijksmuseum van Oudheden een online lezing over een van de topstukken uit de collectie. Op deze zondagmiddag vertelt Ruurd Halbertsma, conservator collectie Klassieke wereld, over het negentiende-eeuwse kurkmodel van de grote tempel van de Zuid-Italiaanse stad Paestum.
Twee keer per maand houdt een conservator of restaurator van het Rijksmuseum van Oudheden een online lezing over een van de topstukken uit de collectie. Op deze zondagmiddag vertelt Daniel Soliman, conservator collectie Egypte, over de bijna drieduizend kilo zware sarcofaag die voor de hoge ambtenaar Wahibreëmachet is gemaakt. In zijn lezing bespreekt Soliman de periode waarin Wahibreëmachet leefde (rond 600 v.Chr.) en zijn mogelijk niet-Egyptische achtergrond.
Van 28 tot en met 30 september speelt Jilles Flinterman met zijn soloproject Boudica in Theater Kikker in Utrecht. Je hebt Jilles misschien eerder gezien in Twelfth Night, De Ilias, of misschien wel in een van de andere producties waarin hij heeft gespeeld. In deze special neemt Theater Kikker je graag mee in het maakproces en ontstaan van Boudica - Iron Age Warrior Queen.
De Leidse Faculteit der Archeologie en het Rijksmuseum van Oudheden presenteren dit jaar weer een lezingenreeks over de wondere wereld van de archeoloog.
Archeoloog Mark Driessen vond een nieuwe manier om eeuwenoude ondergrondse kanalen in Jordanië te onderzoeken: een op afstand bestuurbaar robot-autootje.
Chinese archeologen hebben voor het eerst een keizerlijk graf gevonden van een reuzenpanda, waarvan het skelet nog volledig intact is. Het graf is ruim 2.000 jaar oud en is ontdekt naast het mausoleum van keizer Wen (202 – 157 v.Chr.) van de Han-dynastie in Xi’an.
Een onderzoeksteam heeft in een grot in de buurt van Jeruzalem voorwerpen gevonden die een macabere functie hadden. De artefacten uit de Romeinse tijd, waaronder mensenschedels en olielampen, werden gebruikt om geesten op te roepen en om met de doden te communiceren.
Woningcorporatie De Alliantie is in Amersfoort bezig met project Parkweelde 3 in de wijk Kruiskamp. Hierbij worden oude woningen vervangen door nieuwbouw. Voordat de werkzaamheden van start gaan , zal er eerst archeologisch onderzoek plaatsvinden. En daar kan jij bij zijn! Het Archeologisch Centrum van Amersfoort organiseert op woensdag 12 juli namelijk een open dag. Zo kun jij met eigen ogen zien welke bijzondere opgravingen er zullen plaatsvinden.
In de Servische hoofdstad Belgrado hebben archeologen verschillende Romeinse graven ontdekt tijdens de bouw van een ondergrondse parkeergarage.
Op de archeologische werkplaats in Pompeï is een fresco ontdekt waar een pizza op lijkt te staan. Volgens onderzoekers kan het om een verre verwant van de hedendaagse pizza gaan, ware het niet dat de pizza niet voldoet aan de eisen van een klassieke pizza margherita.
Een team van Poolse en Turkse onderzoekers heeft bewezen dat Romeinen honden fokten die veel weg hadden van de moderne Franse buldog. Na het analyseren van een in Turkije gevonden hondenschedel, bleek deze toe te behoren aan een kleine kortsnuitige hond.