Oudheid

In de Westerse geschiedschrijving begint de oudheid omstreeks het jaar 3.000 voor Christus met de uitvinding van het schrift in Egypte en Mesopotamië. Omdat het alfabet zich echter maar zeer langzaam over het continent verspreidde, wordt dit tijdvak in veel landen ook nog beschouwd als onderdeel van de prehistoristorische Bronstijd (3.200 tot 800 voor Christus) en IJzertijd (800 tot 12 voor Christus).
Voor een verder onderscheid is de oudheid daarom verder onderverdeeld in drie afzonderlijke perioden:

  • Midden en Late Bronstijd (2.500 tot 1.200 v.C.)
  • Vroege IJzertijd (1.200 tot 800 v.C.)
  • Klassieke Oudheid (800 v.C. tot 476 na Christus).

De periode laat zich kenmerken door de opkomst van een aantal grote rijken en beschavingen, waaronder het Oude Egypte, het Hellenistische rijk van Alexander de Grote en het Romeinse Rijk. De plundering van Rome en de val van het West-Romeinse Rijk in 476 na Christus worden over het algemeen beschouwd als het einde van de oudheid.

Een team van archeologen van het Girsu project heeft een nieuw paleis en tempel ontdekt in het huidige Telle, gelegen in Zuid-Irak. Naar schatting is het paleis ongeveer 4.500 jaar oud en werd het gebruikt door de koningen van Girsu.
Archeologen in Egypte ontdekten 20 graftomben, met kleine figuurtjes, gemaakt van goudfolie.
Archeologen in Egypte hebben mummies met gouden tongen ontdekt, in de buurt van Quesna, ongeveer 56 kilometer ten noorden van Caïro. Vermoedelijk moesten de gouden tongen er destijds voor zorgen dat de overledene nog steeds zou kunnen praten in het hiernamaals.
Een aantal Romeinse gouden munten uit Roemenië waarvan lang gedacht werd dat het vervalsingen waren, zijn bij een nieuw onderzoek toch authentiek verklaard. Op deze geldstukken staat een onbekende keizer, genaamd Sponisianus. Wie was deze mysterieuze keizer?
Archeologen vonden 20 bronzen standbeelden en ruim 5.000 munten uit de Romeins-Etruskische tijd in een opgraving in de warmwaterbronnen bij San Casciano deo Bagni, in Toscane.
Bijna 100 jaar na de ontdekking van de tombe van Toetanchamon, ontdekten archeologen een piramide van een tot nu toe onbekende koningin. Ze deden deze ontdekking bij het Egyptische Sakkara, waar ze ook een tunnelnetwerk met honderden mummies aantroffen.
In de ruïnes van de Egyptische havenstad Berenike hebben archeologen een heiligdom gevonden met 15 gemummificeerde valken, waarvan de meeste hun kop misten. Waarschijnlijk is dit heiligdom zo’n 1.600 jaar geleden aangelegd door een nomadevolk genaamd de Blemmyes.
Een duizenden jaren oud schrift, dat bekendstaat als ‘Lineair Elamitisch’ is misschien ontcijferd. Het schrift, gedateerd tussen 2300 en 1800 voor Christus, komt uit wat nu het zuiden van Iran is, en is maar weinig gedocumenteerd.
In 2018 ontdekten archeologen een roestig stuk metaal op een voormalig Romeins-Bataafs slagveld nabij het Duitse Krefeld. Na 4 jaar hebben ze eindelijk ontdekt wat het is: een gezichtsmasker van een Bataafse ruiter uit de opstand van 69 n.Chr.
De droogte in Italië zorgt ervoor dat restanten van de Pons Neronianus zichtbaar zijn in de Tiber, Rome.
Maritiem archeologen hebben aan de kust van het Griekse eiland Antikythera bij een scheepswrak een groot marmeren hoofd van Hercules opgedoken.
Archeologen van de Universiteit van Warschau hebben in het noorden van Albanië de resten van twee grote stenen gebouwen gevonden, die mogelijk onderdeel van de verloren antieke stad Bassania zouden kunnen zijn.