Oudheid

In de Westerse geschiedschrijving begint de oudheid omstreeks het jaar 3.000 voor Christus met de uitvinding van het schrift in Egypte en Mesopotamië. Omdat het alfabet zich echter maar zeer langzaam over het continent verspreidde, wordt dit tijdvak in veel landen ook nog beschouwd als onderdeel van de prehistoristorische Bronstijd (3.200 tot 800 voor Christus) en IJzertijd (800 tot 12 voor Christus).
Voor een verder onderscheid is de oudheid daarom verder onderverdeeld in drie afzonderlijke perioden:

  • Midden en Late Bronstijd (2.500 tot 1.200 v.C.)
  • Vroege IJzertijd (1.200 tot 800 v.C.)
  • Klassieke Oudheid (800 v.C. tot 476 na Christus).

De periode laat zich kenmerken door de opkomst van een aantal grote rijken en beschavingen, waaronder het Oude Egypte, het Hellenistische rijk van Alexander de Grote en het Romeinse Rijk. De plundering van Rome en de val van het West-Romeinse Rijk in 476 na Christus worden over het algemeen beschouwd als het einde van de oudheid.

Wetenschappers hebben met behulp van een CT-scan de mummie van farao Amenhotep I (ca. 1525 - 1504 v.Chr) digitaal ‘uitgepakt’.
Een Romeins fort dat is ontdekt in Velsen speelde waarschijnlijk een sleutelrol tijdens de Romeinse invasie van Groot-Brittannië in 43 na Christus. Dat beweert de archeoloog wiens eerdere onderzoek uitwees dat het fort ooit duizenden soldaten heeft kunnen herbergen.
In de buurt van de Chinese stad Xi´an hebben archeologen het graf van de Chinese keizer Han Wendi (202 - 157 v.Chr.) geïdentificeerd. De tombe bevindt zich in een piramidevormige grafheuvel.
In Engeland hebben archeologen een een skelet ontdekt met een spijker door zijn hiel. Dit is zeldzaam direct bewijs van een kruisiging.
Op Cyprus zijn ruim ruim 150 skeletten gevonden, evenals meer dan 500 voorwerpen, waaronder gouden juwelen en edelstenen.
Op Cyprus zijn ruim ruim 150 skeletten gevonden, evenals meer dan 500 voorwerpen, waaronder gouden juwelen en edelstenen.
In een tombe in de Tempel van Hatsjepsoet heeft een archeologisch team honderden votiefgaven gevonden. Dit zijn voorwerpen die werden achtergelaten om de goden gunstig te stemmen. Deze vondst laat zien hoe ontzettend populair de godin Hathor was in het Oude Egypte.
Tijdens opgravingen in Griekenland hebben archeologen ruïnes gevonden van een nederzetting uit de 2de of 3de eeuw voor Christus. Hierbij is ook een tegel met een inscriptie die verwijst naar Melivoia gevonden, een stad die ook genoemd wordt in Homerus' Ilias.
Uit onderzoek in de afgelopen jaren is veel bekend geworden over de gemeenschappen die de Romeinen langs de grens van het Romeinse Rijk in bouwden.
In Centraal-Engeland heeft een wandelaar bij toeval een mozaïeken vloer van een voormalige Romeinse villa ontdekt.
In Noord-Holland hebben archeologen sporen van een groot Romeins legerkamp gevonden. Het gaat om een zogenaamd castrum, een Romeins legerkamp dat duizenden soldaten kon herbergen.
In de buurt van de Russisch-Oekraïense grens, heeft een archeologisch team een graf uit de 4de eeuw voor Christus opgegraven. In het graf werd een bijzondere zilveren schaal ontdekt.