Oudheid

In de Westerse geschiedschrijving begint de oudheid omstreeks het jaar 3.000 voor Christus met de uitvinding van het schrift in Egypte en Mesopotamië. Omdat het alfabet zich echter maar zeer langzaam over het continent verspreidde, wordt dit tijdvak in veel landen ook nog beschouwd als onderdeel van de prehistoristorische Bronstijd (3.200 tot 800 voor Christus) en IJzertijd (800 tot 12 voor Christus).
Voor een verder onderscheid is de oudheid daarom verder onderverdeeld in drie afzonderlijke perioden:

  • Midden en Late Bronstijd (2.500 tot 1.200 v.C.)
  • Vroege IJzertijd (1.200 tot 800 v.C.)
  • Klassieke Oudheid (800 v.C. tot 476 na Christus).

De periode laat zich kenmerken door de opkomst van een aantal grote rijken en beschavingen, waaronder het Oude Egypte, het Hellenistische rijk van Alexander de Grote en het Romeinse Rijk. De plundering van Rome en de val van het West-Romeinse Rijk in 476 na Christus worden over het algemeen beschouwd als het einde van de oudheid.

Tijdens graafwerkzaamheden in het Zuid-Hollandse Valkenburg zijn de restanten van een Romeins schip aangetroffen. Archeologen groeven hier meerdere eikenhouten planken op, die vermoedelijk afkomstig zijn van een Romeins vrachtschip uit de 1e eeuw n.Chr.
Nu is Amarna een belangrijke archeologische site, maar de oude Egyptenaren wilden juist alle sporen van farao Achnaton en zijn nieuwe hoofdstad uitwissen.
Eind 2021 werd een uniek Romeins mozaïek gevonden in Engeland, dat scènes uit Homerus’ Ilias afbeeldde. Inmiddels hebben de archeologen met behulp van een grondradar ontdekt dat de vloer onderdeel was van een gigantisch Romeins villacomplex.
Een Egyptisch-Oostenrijks team van archeologen heeft meer dan twintig ronde graansilo’s opgegraven in Kom Ombo in het zuiden van Egypte.
Maritiem archeologen hebben bij de kust van Turkije een scheepswrak met een grote hoeveelheid amforen gevonden. Waarschijnlijk was dit een van de laatste schepen uit Rhodos waarop amforen werden vervoerd.
Maritiem archeologen hebben bij de kust van Turkije een scheepswrak met een grote hoeveelheid amforen gevonden. Waarschijnlijk was dit een van de laatste schepen uit Rhodos waarop amforen werden vervoerd.
Wetenschappers hebben in Italië de verzonken Romeinse stad Baiae in kaart gebracht, dat bekend stond als populaire en luxueuze badplaats, waar belangrijke figuren zoals Julius Caesar en keizer Augustus villa’s lieten bouwen.
In Londen hebben archeologen een enorm Romeins mozaïek ontdekt. Deze vondst is het grootste mozaïek dat de afgelopen vijftig jaar in de Britse hoofdstad is gevonden. De archeologen spreken dan ook van een ‘once in a lifetime’-ontdekking.
Over het algemeen wordt door historici aangenomen dat de ijzertijd in Egypte begon ergens tussen de 1200 en 1000 voor Christus. Hoe kwam farao Toetanchamon (ca. 1333-1314 v.Chr.) dan aan deze ijzeren dolk?
De Akropolis van Athene is een van de beroemdste archeologische vindplaatsen van de wereld.
In de buurt van Lima stuitten archeologen op een graftombe die zes gemummificeerde kinderen bleek te bevatten. De kinderen werden waarschijnlijk 1.000 tot 1.200 jaar geleden geofferd.
Archeologen hebben in Egypte de grootste verzameling balsemmateriaal ooit ontdekt bij Aboesir, een necropolis in Noord-Egypte.