Twee van de mummies, waarvan één met een verguld dodenmasker

Twee van de mummies, waarvan één met een verguld dodenmasker

Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt.

Tombes in Egypte gevonden met 29 mummies en bijzondere schatten

Op een begraafplaats in het Egyptische Al-Bahnasa hebben archeologen tombes gevonden met daarin 29 mummies, sarcofagen, gouden maskers en aardewerken standbeelden. De ondergrondse tombes stammen uit de Ptolemeïsche (305 – 30 v.Chr.) en Romeinse periode (30 v.Chr – 641 n.Chr.) van Egypte en zijn in de natuurlijke rotsgrond uitgehakt.

Tekst: Thomas van Roijen

Nieuwe stijl

Volgens de archeologen waren de tombes gebouwd in een nieuwe stijl, waarbij er een ondergrondse doorgang werd uitgehakt die naar een met bakstenen afgesloten ruimte leidde. Verspreid over de verschillende tombes in Al-Bahnasa vonden de onderzoekers 6 mummies in sarcofagen en 23 gemummificeerde lichamen zonder sarcofaag. Twee mummies lagen samen in één sarcofaag met daarbij parfumflesjes voor in het hiernamaals.

Een van de beschilderde dodenmaskers die in de tombe zijn gevonden

Een van de beschilderde dodenmaskers die in de tombe zijn gevonden

Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt.

Mummies met een gouden tong?

De mummies waren in gekleurde doeken gewikkeld en op sommige van de gezichten waren vergulde en kleurrijke dodenmaskers geplaatst. In de monden van twee van de lichamen vonden de archeologen gouden tongen die er volgens het Oudegyptische geloof voor zorgden dat overledenen hun spraakvermogen behielden in het hiernamaals. Zo konden ze zich verdedigen in het laatste oordeel van de oppergod Osiris, die moest bepalen of iemand waardig was voor toegang tot het paradijs (Aaru).

Gouden tongen zorgden er volgens de Oudegyptische religie voor dat overledenen hun spraakvermogen behielden in het hiernamaals

Gouden tongen zorgden er volgens de Oudegyptische religie voor dat overledenen hun spraakvermogen behielden in het hiernamaals

Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Wie was Isis-Aphrodite?

Behalve de mummies werden er ook Ptolemeïsche standbeelden gevonden van de godin Isis-Aphrodite met een bladerkrans en kroon op het hoofd. De godin was een vorm van de godin Isis, die werd geassocieerd met de vruchtbaarheidsaspecten van de Griekse godin Aphrodite. Zo stond ze in het teken van het huwelijk en (weder)geboorte. Sinds de verovering van Egypte door Alexander de Grote in 332 v.Chr., ontstond er een wisselwerking tussen de Oudegyptische en -Griekse godsdienst waarbij goden werden samengevoegd of in beide geloven werden vereerd.

Isis-Aphrodite stond in het teken van het huwelijk en (weder)geboorte

Isis-Aphrodite stond in het teken van het huwelijk en (weder)geboorte

Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt.

Muurschilderingen

Naast de tombes vonden de onderzoekers de restanten van een gebouw met gedetailleerde muurschilderingen van planten, druiventrossen en verschillende dieren zoals duiven en cobra’s. De schilderingen laten dingen uit het dagelijks leven zien van de antieke Al-Bahnasaregio. Oxyrhynchus (zoals Al-Bahnasa ooit heette) lag iets ten westen van de Nijl en maakte dus volop gebruik van de vruchtbare landbouwgrond. Zo werd er graan, vlas en fruit zoals druiven verbouwd.

Een van de muurschilderingen van een duif

Een van de muurschilderingen van een duif

Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt.

Meer lezen