Oudheid

In de Westerse geschiedschrijving begint de oudheid omstreeks het jaar 3.000 voor Christus met de uitvinding van het schrift in Egypte en Mesopotamië. Omdat het alfabet zich echter maar zeer langzaam over het continent verspreidde, wordt dit tijdvak in veel landen ook nog beschouwd als onderdeel van de prehistoristorische Bronstijd (3.200 tot 800 voor Christus) en IJzertijd (800 tot 12 voor Christus).
Voor een verder onderscheid is de oudheid daarom verder onderverdeeld in drie afzonderlijke perioden:

  • Midden en Late Bronstijd (2.500 tot 1.200 v.C.)
  • Vroege IJzertijd (1.200 tot 800 v.C.)
  • Klassieke Oudheid (800 v.C. tot 476 na Christus).

De periode laat zich kenmerken door de opkomst van een aantal grote rijken en beschavingen, waaronder het Oude Egypte, het Hellenistische rijk van Alexander de Grote en het Romeinse Rijk. De plundering van Rome en de val van het West-Romeinse Rijk in 476 na Christus worden over het algemeen beschouwd als het einde van de oudheid.

Archeologen hebben in Wales artefacten en menselijke resten uit drie verschillende tijdperken gevonden: de vroege prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen.
Maar weinig Oudegyptische kunstwerken zijn zo iconisch als de beelden van de sfinx.
Vlakbij Thebe, het huidige Luxor, leefde de gemeenschap van de choachieten, de dodenpriesters. Wat weten we over hun dagelijks leven?
Op het Italiaanse eiland Motya, voor de kust van Sicilië, werd in de jaren ’20 van de vorige eeuw een bijzonder bassin gevonden. Dit bassin blijkt nu een hele andere functie te hebben gehad dan archeologen lang dachten.
De Griekse benaming ‘Petra’ betekent letterlijk rots, een goede omschrijving van de stad die dateert uit de 4e eeuw v.Chr. en werd uitgehakt uit de bergen.
Tijdens een opgraving in Engeland vonden archeologen bewijs van grootschalige zilverbewerking. De Romeinse nederzetting bestond echter slechts uit één eenvoudig huis.
Tijdens graafwerkzaamheden in het Zuid-Hollandse Valkenburg zijn de restanten van een Romeins schip aangetroffen. Archeologen groeven hier meerdere eikenhouten planken op, die vermoedelijk afkomstig zijn van een Romeins vrachtschip uit de 1e eeuw n.Chr.
Nu is Amarna een belangrijke archeologische site, maar de oude Egyptenaren wilden juist alle sporen van farao Achnaton en zijn nieuwe hoofdstad uitwissen.
Eind 2021 werd een uniek Romeins mozaïek gevonden in Engeland, dat scènes uit Homerus’ Ilias afbeeldde. Inmiddels hebben de archeologen met behulp van een grondradar ontdekt dat de vloer onderdeel was van een gigantisch Romeins villacomplex.
Een Egyptisch-Oostenrijks team van archeologen heeft meer dan twintig ronde graansilo’s opgegraven in Kom Ombo in het zuiden van Egypte.
Maritiem archeologen hebben bij de kust van Turkije een scheepswrak met een grote hoeveelheid amforen gevonden. Waarschijnlijk was dit een van de laatste schepen uit Rhodos waarop amforen werden vervoerd.
Maritiem archeologen hebben bij de kust van Turkije een scheepswrak met een grote hoeveelheid amforen gevonden. Waarschijnlijk was dit een van de laatste schepen uit Rhodos waarop amforen werden vervoerd.