Oudheid

In de Westerse geschiedschrijving begint de oudheid omstreeks het jaar 3.000 voor Christus met de uitvinding van het schrift in Egypte en Mesopotamië. Omdat het alfabet zich echter maar zeer langzaam over het continent verspreidde, wordt dit tijdvak in veel landen ook nog beschouwd als onderdeel van de prehistoristorische Bronstijd (3.200 tot 800 voor Christus) en IJzertijd (800 tot 12 voor Christus).
Voor een verder onderscheid is de oudheid daarom verder onderverdeeld in drie afzonderlijke perioden:

  • Midden en Late Bronstijd (2.500 tot 1.200 v.C.)
  • Vroege IJzertijd (1.200 tot 800 v.C.)
  • Klassieke Oudheid (800 v.C. tot 476 na Christus).

De periode laat zich kenmerken door de opkomst van een aantal grote rijken en beschavingen, waaronder het Oude Egypte, het Hellenistische rijk van Alexander de Grote en het Romeinse Rijk. De plundering van Rome en de val van het West-Romeinse Rijk in 476 na Christus worden over het algemeen beschouwd als het einde van de oudheid.

In de Noorse provincie Innlandet hebben archeologen een leren sandaal ontdekt uit 300 na Christus, die qua vorm sterk lijkt op de Romeinse carbatinae.
Een amateurarcheoloog heeft een vaas ontdekt, tot de rand gevuld met bronzen Romeinse munten.
Vlak bij het huidige Luxor in Egypte ligt de Vallei der Koningen, een dal met daarin de graftombes van de oud-Egyptische farao’s.
Archeologen hebben in Guatemala bewijs gevonden van de oudste Mayakalender ooit. Tussen honderden kalkfragmenten ontdekten ze twee fragmenten van muurschilderingen, die een dag van deze kalender beschrijven. Ze zijn afkomstig uit 300-200 v.Chr.
Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar de samenstelling van Romeinse zilveren munten, uit de periode 150 - 64 voor Christus. Wat bleek: het zilvergehalte van de munten kwam steeds lager te liggen.
Archeologen hebben opgravingen gedaan in een relatief onbekend gebied in Grevena, een stad in het noorden van Griekenland. Ze ontdekten begraafplaatsen met een grote hoeveelheid aan artefacten, die stammen uit de zesde eeuw v.Chr. en de zevende eeuw n.Chr.
Archeologen hebben in Wales artefacten en menselijke resten uit drie verschillende tijdperken gevonden: de vroege prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen.
Maar weinig Oudegyptische kunstwerken zijn zo iconisch als de beelden van de sfinx.
Vlakbij Thebe, het huidige Luxor, leefde de gemeenschap van de choachieten, de dodenpriesters. Wat weten we over hun dagelijks leven?
Op het Italiaanse eiland Motya, voor de kust van Sicilië, werd in de jaren ’20 van de vorige eeuw een bijzonder bassin gevonden. Dit bassin blijkt nu een hele andere functie te hebben gehad dan archeologen lang dachten.
De Griekse benaming ‘Petra’ betekent letterlijk rots, een goede omschrijving van de stad die dateert uit de 4e eeuw v.Chr. en werd uitgehakt uit de bergen.
Tijdens een opgraving in Engeland vonden archeologen bewijs van grootschalige zilverbewerking. De Romeinse nederzetting bestond echter slechts uit één eenvoudig huis.