Nederland

In 1984 werd in de Waddenzee een bijzonder goed bewaard scheepswrak gevonden. Leidse archeologen en historici gaan het wrak samen onderzoeken.
Is Caesar ooit in onze streken geweest? Tom Buijtendorp verzamelde alle archeologische bewijzen voor Caesars aanwezigheid in de Lage Landen in een boek.
Archeologen hebben restanten van de historische vestingmuur van IJsselstein teruggevonden. De opgraving zal centraal staan de herontwikkeling van het stadscentrum.
In Zeeland zijn restanten van twee zeventiende-eeuwse kanonnen gevonden. Eenmaal geconserveerd, zullen de kanonnen worden tentoongesteld in Vlissingen.
Wat zijn eigenlijk de regels rondom (toevals)vondsten en kan je zelf zomaar gaan graven? En wat moet je doen als je dan iets bijzonders vindt?
Een vuurstenen werktuig met een teerachtige substantie blijkt een wetenschappelijke topvondst, zo meldt het Rijksmuseum van Oudheden. Onderzoek door een Nederlands team van wetenschappers toonde aan dat het gaat om berkenpek, een type lijm uit de oertijd.
De Abdij van Egmond is de oudste abdij van Holland. Die lange geschiedenis, die begint in de tiende eeuw, wordt nu onderzocht door archeologen. Daarmee hopen ze meer te weten te komen over de geschiedenis van het gewest Holland.
Bij archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn in Utrecht zijn een aantal opmerkelijke vondsten uit de Romeinse tijd gedaan. Onder andere unieke wapenstukken, paardentuig en vingerringen zijn gevonden.
Archeologen in Zuid-Afrika hebben het wrak van het VOC-schip “Nieuw Haarlem” gelokaliseerd in de Tafelbaai bij Kaapstad. Dit zeventiende eeuwse-schip speelde een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van Kaapstad.
Archeologen in Zuid-Afrika hebben het wrak van het VOC-schip “Nieuw Haarlem” gelokaliseerd in de Tafelbaai bij Kaapstad. Dit zeventiende eeuwse-schip speelde een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van Kaapstad.
Dit jaar wordt voor de vierde keer de Grote Archeologie Prijs uitgereikt. Tot 5 september kan je een project nomineren!
Graafwerkzaamheden nabij Park Lepelenburg in Utrecht onthulde delen van een middeleeuwse stadsmuur. De resten dateren uit verschillende periodes, zo stamt een deel uit de twaalfde eeuw.