Nederland

Een Romeins fort dat is ontdekt in Velsen speelde waarschijnlijk een sleutelrol tijdens de Romeinse invasie van Groot-Brittannië in 43 na Christus. Dat beweert de archeoloog wiens eerdere onderzoek uitwees dat het fort ooit duizenden soldaten heeft kunnen herbergen.
Donderdag 9 december 2021 was het precies vijftig jaar geleden dat de scheepsopgravingen in Zwammerdam (ZH) begonnen. Do you remember?
In Nederland zijn veel historische gebouwen slecht geïsoleerd waardoor ze veel energie verbruiken. Hoe haalbaar is het verduurzamen van deze gebouwen?
Uit onderzoek in de afgelopen jaren is veel bekend geworden over de gemeenschappen die de Romeinen langs de grens van het Romeinse Rijk in bouwden.
In Noord-Holland hebben archeologen sporen van een groot Romeins legerkamp gevonden. Het gaat om een zogenaamd castrum, een Romeins legerkamp dat duizenden soldaten kon herbergen.
Tijdens opgravingen in de Nieuwe Kerk in Delft hebben archeologen in totaal 432 skeletten aangetroffen.
In vijf dagen tijd liepen we van Castellum Fectio, het oude Romeinse fort nabij Utrecht, naar Millingen aan de Rijn bij de Duitse grens.
In Utrecht is een reeks unieke Romeinse voorwerpen opgegraven, waaronder een complete pijl van een ballista. Het is momenteel de enige intact bewaarde ballistapijl ter wereld.
Dankzij moderene reconstructietchnieken heeft Krijn, de eerste Neanderthaler van Nederland, een gezicht gekregen.
Tijdens een dijkversterkingsproject van de Waaldijk hebben archeologen een Romeinse weg ontdekt, evenals een ruim 10 meter breed Romeins kanaal.
In augustus van 2020 werd een 17de eeuws Nederlands fluitschip gevonden op de bodem van de Baltische Zee. Inmiddels is het schip nader gedateerd en blijkt het gebouwd te zijn in 1636.
Nederland heeft er een Unesco Werelderfgoedmonument bij, namelijk de Neder-Germaanse Limes, de voormalige noordgrens van het Romeinse Rijk die dwars door Nederland liep.