Nederland

In Utrecht is een reeks unieke Romeinse voorwerpen opgegraven, waaronder een complete pijl van een ballista. Het is momenteel de enige intact bewaarde ballistapijl ter wereld.
Dankzij moderene reconstructietchnieken heeft Krijn, de eerste Neanderthaler van Nederland, een gezicht gekregen.
Tijdens een dijkversterkingsproject van de Waaldijk hebben archeologen een Romeinse weg ontdekt, evenals een ruim 10 meter breed Romeins kanaal.
In augustus van 2020 werd een 17de eeuws Nederlands fluitschip gevonden op de bodem van de Baltische Zee. Inmiddels is het schip nader gedateerd en blijkt het gebouwd te zijn in 1636.
Nederland heeft er een Unesco Werelderfgoedmonument bij, namelijk de Neder-Germaanse Limes, de voormalige noordgrens van het Romeinse Rijk die dwars door Nederland liep.
Onderzoekers van de Universiteit van Leiden claimen dat de grootschalige verspreiding van kennis al zo’n 400.000 jaar geleden begon, niet ca. 70.000 jaar geleden zoals tot nu toe werd aangenomen.
In 2017 werden 107 Romeinse munten gevonden in de buurt van Berlicum. De Rijksdienst verichtte verder onderzoek. Over dat onderzoek is nu een rapport verschenen, waaruit blijkt dat de munten waarschijnlijk offers waren voor een veilige oversteek van een rivier.
De vergulde zilveren sierschijf van Helden biedt ons een blik in de mythologische wereld van degenen die dit siervoorwerp maakten en droegen.
In het dorp Zwammerdam vindt u de tentoonstelling met het opgravingsverhaal van de Zwammerdamschepenen de vondsten.
De stad Gorinchem - spreek uit Gorcum - kent een heldhaftige geschiedenis. Sporen daarvan zijn nog altijd zichtbaar
Tijdens een archeologische opgraving tussen Driebergen-Rijsenburg en Doorn is een bijzondere vondst gedaan: een karnmolen uit de veertiende eeuw, die werd aangedreven door hondenkracht. Dit is mogelijk de oudste karnmolen die ooit in Nederland is gevonden.
Bij archeologisch onderzoek in de Beijenwaard bij het Gelderse Spijk zijn duizenden vondsten gedaan uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648).