Opgravingen in Velsen

Opgravingen bij Velsen 2

P. Vons / Huis van Hilde.

Enorm Romeins legerkamp ontdekt in Velsen

In de gemeente Velsen in Noord-Holland hebben archeologen sporen van een groot Romeins legerkamp gevonden. Het gaat om een zogenaamd castrum, een legerkamp dat duizenden soldaten kon herbergen. De vondst toont aan dat de regio van veel groter strategisch belang was voor de Romeinen dan tot nu toe werd gedacht. Castra werden namelijk alleen gebouwd op strategisch essentiële plekken.

Al sinds 1945 is het bekend dat de Romeinen militaire bases hadden in het gebied rondom Velsen. Toen ontdekte een plaatselijke leraar namelijk dat scherven die gevonden waren in een tankgracht, van Romeinse origine waren. Sindsdien is er veel onderzoek verricht, waarbij verschillende sporen van twee castella zijn gevonden, kleinere Romeinse legerkampen waar enkele honderden soldaten konden verblijven. Deze zijn Velsen 1 en 2 genoemd. Tijdens nieuw onderzoek door archeologen van het Huis van Hilde bij Velsen 2, bleek het legerkamp veel groter te zijn dan voorheen werd gedacht. Het bleek geen castellum te zijn, maar een castrum.

Overzichtskaart

Een situatieschets van de twee Romeinse forten bij Velsen

Huis van Hilde.Strategisch belangrijke plek

De ontdekking is des te opmerkelijker, aangezien tot nu toe werd aangenomen dat castra in Nederland alleen gebouwd werden langs de Romeinse grens de Limes. De ontdekking van een groot legerkamp ten noorden van deze grens, toont dus aan dat de regio strategisch gezien zeer belangrijk was voor de Romeinen. Bovendien geldt Velsen 2 nu als het meest noordelijke castrum in continentaal Europa.


Meer weten over de Romeinen? In het komend nummer van Archeologie Magazine lees je alles over keizer Domitianus. Tijdens zijn regeerperiode vond onder meer de uitbarsting van de Vesuvius plaats en werd de bouw van het colosseum in Rome afgerond. KLIK HIER!


“Velsen is bij verschillende campagnes gebruikt tussen 15 en 47 na Chr.” vertelt Rob van Eerden (beleidsadviseur Archeologie voor de provincie Noord-Holland) in een persbericht. “Het lag op een unieke plek: aan het water van een belangrijke rivier, de meest noordelijke Rijntak, het Oer-IJ. Het werd bovendien gesitueerd bij het meest belangrijke heiligdom van de Friezen.” In wat vandaag de dag het dorpje Velserbroek is, hebben archeologen namelijk al eerder een offerplaats gevonden. Van Eerden: “Met een vestiging in Velsen hadden de Romeinen niet alleen strategisch, maar ook politiek de regio in hun greep.”

Strijd tegen de Chauken

Het kamp is mogelijk niet alleen gebruikt om de Friezen onder controle te houden. In de periode 39 tot 47 n.Chr. diende het waarschijnlijk ook als uitvalsbasis tegen de Chauken, een Germaanse stam in het Noord-Duitse gebied tussen de Eems en de Elbe (wat tegenwoordig Oost-Friesland is, in Duitsland). “Een grote militaire macht op die plek moest ook zorgen voor rust op de flanken van het Romeinse Rijk, terwijl de keizers ondertussen druk bezig waren met de invasie van Engeland. Die invasie is gelukt, het onderwerpen van de Chauken uiteindelijk niet”, vertelt Arjen Bosman, die het archeologisch onderzoek uitvoerde, in een interview met de Volkskrant.

Bronnen: Historiek, Huis van HildeMainzer BeobachterVolkskrant.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? KLIK HIER!


Meer lezen