Nederland

Na drie jaar werken verlegt Operatie Zwammerdamschepen de focus op vrachtschip Zwammerdam 6.
Archeologen hebben in Vlaardingen op voormalig sportterrein Vijfsluizen een aarden wal ontdekt, die stamt uit de tweede eeuw voor Christus.
Op bedrijventerrein Het Klooster in Nieuwegein is een Romeinse helm gevonden uit de periode 50 tot 100 na Christus.
Het Hunebedcentrum krijgt een mooie collectie in bruikleen van de enthousiaste verzamelaar Sipke van der Zee.
In Warns, Friesland, zijn sporen van een middeleeuwse stins (verdedigingstoren) ontdekt. De vondst lijkt te bevestigen dat een middeleeuwse vete om de Sytzama-stins daadwerkelijk tot een gewapend conflict leidde.
Romeinse Limes Nederland en RomeinenNU organiseren gezamenlijk de Romeinendag sinds 2017.
In de Oudwijkerdwarsstraat in Utrecht zijn sporen gevonden van een grote middeleeuwse nederzetting. De sporen dateren uit de 7e en 8e eeuw n.Chr. en geven onderzoekers nieuwe informatie over het dagelijks leven in die periode.
Museumpark Archeon maakt zich voorzichtig op voor opening van het 27e seizoen en het werk aan 'Operatie Zwammerdamschepen' gaat gestaag door. Ook is er een unieke en boeiende samenwerking tot stand gekomen met Archeologie Magazine.
Dit beeld, dat Hercules voorstelt, is een kleine uitvoering van een van de beroemdste sculpturen uit de oudheid.
Dit beeld, dat Hercules voorstelt, is een kleine uitvoering van een van de beroemdste sculpturen uit de oudheid.
In de periode 1971 – 1974 werden in de haven van een Romeins limesfort bij het huidige Zwammerdam resten van zes Romeinse schepen opgegraven.
Een internationaal team van wetenschappers is er voor het eerst in geslaagd de inhoud van een 17de eeuwse brief te lezen zonder hem daadwerkelijk fysiek te openen.