2.100 jaar oude nederzetting gevonden in Groningen

Het gevonden paardenskelet.

TenneT

2.100 jaar oude nederzetting gevonden in Groningen

In de provincie Groningen zijn sporen van een 2.100 jaar oude nederzetting gevonden. Het gaat hier onder meer om potscherven, een broche en een paardenskelet. De vondst werd gedaan tijdens de voorbereidingen voor werkzaamheden aan een nieuwe hoogspanningsverbinding bij Westerwijtwerd, door netbeheerder TenneT.

De nederzetting lag bij Westerwijtwerd, tussen Vierverlaten en Eemshaven in Groningen. Voorafgaand aan de werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding, werd er een archeologisch onderzoek naar de locatie gedaan. Tijdens dit onderzoek troffen archeologen sporen van de nederzetting aan. De vondsten zijn voor onderzoek opgeslagen in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis.

Inheems

Het onderzoek naar de restanten is nog in volle gang. Wel kunnen de onderzoekers vast zeggen dat de nederzetting in elk geval niet Romeins is. Nog afgezien van het feit dat de Romeinen 2.100 jaar geleden nog niet in ons land waren, vestigden ze zich bovendien niet in wat nu het noorden van Nederland is. Daar woonden andere (inheemse) volken, zoals de Friezen, de Saksen en de Warnen. Van deze volken is veel minder bekend dan van de Romeinen, aangezien ze geen geschreven bronnen achterlieten. Deze nederzetting kan dus veel nieuwe inzichten geven in de inheemse volken die hier toen leefden.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Vlaknederzetting

Ook concluderen de onderzoekers dat de nederzetting een vlaknederzetting was. Vlaknederzettingen kwamen voor in het gebied aan de Waddenzee, in het noorden van Nederland. Bovenop ontgonnen veen werd een laag van klei gelegd en daarop werden woonstalhuizen gebouwd. Een woonstalhuis was een boerderij met een stalgedeelte, waardoor mens en vee onder één dak woonden. Vlaknederzettingen waren de eerste permanente bewoningen van kolonisten uit de hogere zandgronden. De oudste gevonden vlaknederzettingen stammen uit de 6e eeuw v.Chr. In de 2e eeuw v.Chr. begon de zeespiegel echter te stijgen, waardoor Noord-Nederland vaker met overstromingen te maken kreeg. Hierdoor werden sommige vlaknederzettingen verlaten, terwijl anderen werden opgehoogd. Zo ontwikkelden ze zich tot terpen, een nieuwe vorm van woonheuvels die tot ver in de middeleeuwen gebouwd zouden worden. Van vlaknederzettingen zijn er nog maar weinig gevonden, wat deze vondst een zeldzame maakt.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


 

Meer lezen