Middeleeuwse nederzetting gevonden in Harskamp

Archeologen van Archol zijn al een aantal weken bezig met een opgraving in plangebied Smachtenburg in Harskamp waarmee middeleeuws Harskamp wordt blootgelegd. Vanwege de hoge archeologische waarde van het plangebied zijn er de afgelopen jaren meerdere opgravingen  geweest. Tot nu toe zijn er meerdere brede putten, sloten, greppels en paalsporen gevonden.

Huisplattegronden en een rosmolen

De sloten en greppels zijn waarschijnlijk gegraven tijdens de ontginning van het gebied. De oudste dateren uit 13-15e eeuw. Tussen deze greppels zijn paalsporen gevonden die gebouwplattegronden aangeven. Vanwege de vele paalsporen is verder onderzoek nodig om te achterhalen welke gebouwen er stonden. Tot nu toe gaan archeologen er vanuit dat het gaat om woonhuizen en bijgebouwen. Ook hebben ze mogelijk de sporen van een rosmolen gevonden. In een rosmolen werd graan of andere gewassen gemalen door middel van een maalsteen die in beweging werd gehouden door een rund of paard.

Vondsten in waterput en drenkkuil

Een van de gevonden waterputten is verstevigd met een houten bekisting, zo kon de put niet dichtslibben met zand. Voor de bekisting zijn delen van uitgeholde boomstammen gebruikt. Dit soort constructies kwamen wel vaker voor in de late middeleeuwen. In de waterputten werd van alles gevonden door de archeologen. Bewoners gooiden er regelmatig hun huisafval in. Nu kunnen archeologen in zo’n put plantaardige resten treffen die iets vertellen over wat de mensen in die tijd aten. Een van de putten bleek een zogeheten drenkkuil te zijn, daarin werden drie bijna complete kannen uit de 14e een 15e eeuw gevonden. Omdat de kannen niet helemaal compleet zijn, vermoeden de archeologen dat ze zijn weggegooid.

ede.nieuws.nl/

Meer lezen
Tijdvakken
Landen