Middeleeuwse nederzetting gevonden onder Utrechtse straat

Archeologen vinden resten van vroegmiddeleeuwse bewoning in de Oudwijkerdwarsstraat.

Gemeente Utrecht

Middeleeuwse nederzetting gevonden onder Utrechtse straat

In de Oudwijkerdwarsstraat in Utrecht zijn sporen gevonden van een grote middeleeuwse nederzetting. Archeologen groeven hier tientallen objecten op, van munten tot weefgewichten. De sporen dateren uit de 7e en 8e eeuw n.Chr. en geven onderzoekers nieuwe informatie over het dagelijks leven in die periode.

Middeleeuwse nederzetting

De objecten lagen verspreid over zo’n 150 meter. De nederzetting bestond uit gebouwen van leem en houten palen. Er lagen onder meer weefgewichten, maalstenen, dierbotten en potscherven in afvalkuilen. Ook vonden de onderzoekers verschillende zilveren en koperen munten. Bijzonder is vooral de grote hoeveelheid barnsteen. In Utrecht is er nooit zoveel barnsteen op één plaats gevonden. Dit fossiele boomhars werd gebruikt om sieraden van te maken. Indertijd importeerde men dit uit het Oostzeegebied.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Bijzondere ontdekking

De ontdekking is bijzonder. Niet alleen vanwege de grote hoeveelheid gevonden objecten, maar ook omdat deze erg goed bewaard zijn gebleven. Daarbovenop is deze opgraving het eerste bewijs dat er tijdens de vroege middeleeuwen mensen hebben geleefd aan de oostkant van Utrecht. De nederzetting stond in de middeleeuwen op een oever van de Rijn. Dit gebied was toen nog onbebouwd landschap.

Archeologen vonden deze nederzetting tijdens werkzaamheden aan de riolering. Op dezelfde locatie is vorig jaar al een skelet uit de zeventiende of achttiende eeuw gevonden. Archeologen gaan ervan uit dat er nog meer zal worden ontdekt.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


 

Meer lezen