Vroege Middeleeuwen

Hieronder vind je alle berichten over dit trefwoord. Met de filters kun je een selectie maken.

Zeldzame vondst in Schots gehucht

nieuws - 06-07-2018

Archeologe Cameron stuitte bij opgravingen in het Schotse Old Deer op iets opmerkelijks. Ze trof er namelijk een middeleeuwse ronde, platte steen aan, met een patroon erin gekerfd. Al gauw besefte Cameron dat het hier ging om een middeleeuws bordspel, genaamd hnefatafl.

Zweden brouwden al heel vroeg bier

nieuws - 27-06-2018

Oude bierbrouwerij Zweden archeologische opgravingBier is al een heel oud drankje, de Mesopotamiërs brouwden en dronken al bier. Over de vroege bierindustrie in Europa is echter een stuk minder bekend. Maar archeologen van de Zweedse Universiteit van Lund hebben namelijk achterhaald dat er in Zweden tijdens de late Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen al mout werd geproduceerd.

Vroegmiddeleeuwse graven gevonden in Leiden

nieuws - 18-06-2018

Merovingische graven plesmanlaan leidenBij een opgraving in Leiden zijn studenten van de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden op twee vroegmiddeleeuwse graven gestuit. De graven zijn goed geconserveerd, dat maakt ze interessant voor verder onderzoek naar deze nog vrij onbekende in de Nederlandse geschiedenis.

Archeologen ontdekken resten van massamoord in Zweden

nieuws - 01-05-2018

Moord Sandby BorgIn Sandby Borg, in Zweden, hebben archeologen de overblijfselen van een grote moordpartij uit de vijfde eeuw opgegraven. Volgens hun publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Antiquity geeft de opgraving een bijzondere inkijk in het leven in het stadje in de vijfde eeuw, tot dat tot een abrupt en gewelddadig einde kwam.

Merovingisch grafveld opgegraven in België

nieuws - 16-04-2018

Merovingisch grafveld ElverseleIn België, bij Elversele, zijn 47 Merovingische graven ontdekt. Een bijzondere vondst voor Vlaanderen.
De graven liggen in het stroomgebied van de Durme, een zijrivier van de Schelde. Dat is al sinds de Romeinse tijd bewoond, bleek uit een onderzoek in 2017. Bij een nieuw onderzoek werden de 47 graven gevonden in een grafveld van 32 bij 18 meter. In het grafveld werden 47 graven gevonden, met grafgiften.

Schat van Uden onthuld

nieuws - 19-10-2017

In het kader van de Nationale Archeologiedagen, 13,14 en 15 oktober 2017, werden op 13 oktober graven onthuld in het Museum voor Religieuze Kunst.  Het gaat om twee replica’s van graven met grafvondsten die in 2014 even buiten Uden werden gevonden. Janneke Berkelbach van de Nationale Archeologiedagen en gedeputeerde Henri Swinkels onthulden het eerste graf en de schat van Uden en gaven zo het startsein voor de Nationale Archeologiedagen.

Vroegmiddeleeuwse vondsten in Merelbeke

nieuws - 16-10-2017

De bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum in Merelbeke (BE) was de aanleiding voor een kleine opgraving die bijzondere vondsten opleverde. Het team archeologen vond onder andere een vroegmiddeleeuwse waterput.

Dode Vikingstrijder blijkt vrouw

nieuws - 11-09-2017

In Birka vonden archeologen eind negentiende eeuw het vikinggraf.

Een bijzondere ontdekking in Zweden. Archeologen kwamen erachter dat het skelet van een Viking die al in de achttiende eeuw is gevonden, van een vrouw is. Dit is opmerkelijk, want historici gingen er al die tijd van uit dat het om een graf van een man ging.

Donk-Oud Kerkhof is uitgeroepen tot archeologisch beschermde site

nieuws - 10-08-2017

Verstopt in de vallei van de Demer bij Herk-de-Stad in België ligt de archeologische site Donk-Oud Kerkhof. Op dit terrein zijn eerder sporen uit de steentijd en de vroege middeleeuwen gevonden. Ooit stond hier een kerk die bewoond werd door monniken.

Helpen graven naar de Schat van Dalfsen

blog - 02-08-2017

De gemeente Dalfsen is op zoek naar enthousiaste schatgravers die deze zomer willen helpen bij een bijzondere opgraving. Het eerdere project uit 2015, waarbij vondsten uit zowel de steentijd als het Merovingische verleden werden gedaan, krijgt een vervolg. De gemeente gaat samen met inwoners, belangstellenden en archeologen op zoek naar meer onderdelen van de 'Schat van Dalfsen'.