Tijdens het tuinieren stuitte Graham Senior in het Engelse Coventry in 2020 op een mysterieuze steen met een inscriptie. Vier jaar later is na onderzoek duidelijk dat het om een stuk zandsteen gaat uit de vierde eeuw met een zeldzame Keltische tekst er ingekerfd.
Na een DNA-analyse van 298 lichamen van Avaren hebben onderzoekers vastgesteld dat de overledenen nauw aan elkaar verwant waren. Uit het onderzoek kwamen negen stambomen naar voren, waarvan er vijf genetisch met elkaar verbonden waren over een periode van drie eeuwen.
In de crypte van een kerk in het Duitse Quedlinburg, hebben archeologen een doopvont ontdekt uit de tiende eeuw. Het gaat om de oudste vierpasvormige vont die ten noorden van de Alpen is gevonden.
In het plaatsje Enslow in het Engelse Oxfordshire heeft een magneetvisser een uiterst bijzondere vondst gedaan. Een roestig zwaard dat hij opviste uit de rivier Cherwell blijkt een echt Vikingzwaard te zijn van meer dan 1.000 jaar oud.
In het Mexicaanse stadje Pozo de Ibarra hebben archeologen een bijzondere begraafplaats ontdekt. De graven, die uit de periode 500-850 n.Chr. komen, bevatten botten die op zeer opvallende wijze zijn gerangschikt.
In Wales hebben archeologen een vroegmiddeleeuwse begraafplaats gevonden met ruim tachtig graven. De skeletten in de graven dateren uit de zesde en zevende eeuw en zijn soms op een bijzondere manier neergelegd, wat kan wijzen op een ceremoniële betekenis.
Hoewel er niks boven Groningen gaat, is er onder de stad ook een hoop bijzonders te vinden. Dat bleek maar weer eens toen archeologen op de Grote Markt twee skeletten uit de vroege middeleeuwen vonden. Eén van de skeletten lag in een zeldzaam boomstamgraf.
Archeologen hebben waarschijnlijk restanten opgegraven van de keizerpalts van Memleben in Oost-Duitsland. Hier zou keizer Otto I volgens middeleeuwse bronnen zijn overleden. De ligging van de palts was lange tijd onbekend, maar daar is mogelijk verandering in gekomen.
Chichén Itzá is volgens velen het meest iconische overblijfsel van de rijke geschiedenis van het Mayavolk. Deze stad is gesticht rond de zevende eeuw.
In de Duitse deelstaat Rheinland-Pfalz is een vroegmiddeleeuws graf van een krijger opgegraven, waarin een krijger met zijn wapens is begraven. Archeologen vermoeden dat de krijger heeft geleefd in het tijdperk van de Merovingen.
In Sendling, in Duitsland hebben archeologen een ontdekking gedaan, waarvan ze zelf ook verrast zijn. Het opgravingsteam van het Beierse Staatsbureau voor Monumentenzorg (BLfD) heeft daar een Keltisch graf ontdekt met bijzondere giften erin.
In Italië is bij onderzoek naar de schedel van een vrouw uit de 6e tot 8e eeuw een bizarre ontdekking gedaan. Het blijkt dat de vrouw meerdere chirurgische ingrepen heeft ondergaan, waarvan ze er minstens één heeft overleefd.