Gerangschikte botten vormen een piramide.

Gerangschikte botten vormen een piramide.

Claudia Servín Rosas voor INAH.

Botten van voorouders dienden als grafdecoratie in Mexicaanse nederzetting

Archeologen hebben in het Mexicaanse stadje Pozo de Ibarra resten van een begraafplaats ontdekt uit de periode 500-850 n.Chr. Sommige botten in de graven waren hierbij op bijzondere manieren gerangschikt.

Pre-koloniaal bottenstelsel

In Mexico is een begraafplaats gevonden met opmerkelijk neergelegde botten. Om de resten van een man die daar rond 500-850 n.Chr. begraven was, waren losse dijbenen, scheenbenen, schedels en andere botten als een soort versiering neergelegd. Archeoloog Claudia Servín Rosas stelt dat zowel de keuze voor de soorten botten als hun plaatsing zeer zorgvuldig zijn bedacht. Volgens Servín lijkt het hier te gaan om een rituele begraafplaats van een pre-koloniale beschaving die van de zesde tot en met de negende eeuw n.Chr. in het huidige Nayarit leefde. De vondst is uniek voor de omgeving: dit graf is het eerste van zijn soort dat in de Mexicaanse staat Nayarit is gevonden.
 

Claudia Servín Rosas en andere archeologen tijdens de opgraving.

Claudia Servín Rosas en andere archeologen tijdens de opgraving.

Claudia Servín Rosas voor INAH.

In het graf lagen minstens zeven volledige schedels, vermoedelijk van mannen van verschillende leeftijden. Sommige schedels vertoonden sporen van schedelmodificatie, een gebruikelijke culturele praktijk in pre-koloniaal Midden-Amerika. Dit opvallende gebruik werd mogelijk toegepast om aan te tonen dat iemand bij een bepaalde groep hoorde, maar kon ook gelden als een statussymbool. Mogelijk waren deze schedels dus van mannen die in hun pre-koloniale samenleving een hogere sociale status hadden. Volgens Servín behoort dit graf mogelijk tot een groter familiebegrafenisritueel. Hierbij zouden mannelijke familieleden samen op deze manier zijn begraven ter ere van de vestiging van een nederzetting.

Botten waren al resten

Bij de analyse van de botten die zijn gebruikt als decoratie in het graf, werd duidelijk dat ze afkomstig waren van lichamen van mensen die al eerder overleden waren. Volgens de archeologen wijst dit op het bestaan van specifieke begrafenisrituelen in het pre-koloniale Mexico tijdens het Amapa tijdperk (500-850 n.Chr.). Dit werd bevestigd door de aangetroffen aardewerken vazen en beeldjes die ook in het graf werden gevonden. Volgens experts waren deze artefacten ook uit het Amapa-tijdperk afkomstig.
 


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


In het graf werden ook beeldjes gevonden. Dit hond-schildpadbeeldje uit dezelfde periode van een andere opgraving geeft de gebruikelijke kunststijl van de regio omstreeks 600 n. Chr. weer.

In het graf werden ook beeldjes gevonden. Dit hond-schildpadbeeldje uit dezelfde periode van een andere opgraving geeft de gebruikelijke kunststijl van de regio omstreeks 600 n. Chr. weer.

Éclusette, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons.

De Mexicaanse nationale organisatie voor archeologie en het bestuur van Nayarit, werken op dit moment samen aan een plan voor de juiste conservering van de resten. Ook staan er uitgebreide onderzoeken gepland, om meer inzicht te krijgen in het wereldbeeld van de volkeren – waaronder de Amapa-beschaving - die in de pre-koloniale periode in het gebied hebben geleefd. 

Meer lezen