Een van de ineengekropen skeletten in een graf omlijnd met stenen

Een van de ineengekropen skeletten in een graf omlijnd met stenen

Andy Seaman

Middeleeuwse begraafplaats gevonden in Wales: ineengekropen skeletten en sporen van feesten

In Wales hebben archeologen een vroegmiddeleeuwse begraafplaats gevonden met ruim tachtig graven. De vondst werd gedaan tijdens opgravingen bij Fonmon Castle, pal naast de landingsbaan van het vliegveld van Cardiff. De skeletten in de graven dateren uit de zesde en zevende eeuw en zijn soms op een bijzondere manier neergelegd, wat kan wijzen op een ceremoniële betekenis. Behalve de graven hebben de onderzoekers ook bewijs gevonden van rituelen en feesten op de begraafplaats.

Tekst: Thomas van Roijen

Van de tachtig graven zijn er momenteel achttien volledig uitgegraven, die tot nu toe allemaal een skelet van een vrouw bevatten. Sommige lichamen lagen op hun zij of lagen in een ineengekropen houding met de knieën op de borst. De reden hiervoor is nog onduidelijk, maar volgens de archeologen is er waarschijnlijk een ceremoniële verklaring voor. De archeologen gaan ervan uit dat de bijzondere houding van sommige skeletten een rituele reden had, omdat ze allemaal met het gezicht richting het zuiden lagen. Wat dit precies betekende, hopen de archeologen met verder onderzoek te achterhalen.

Niet alle skeletten in de graven lagen op hun zij of in een ineengekropen houding, anderen lagen 'gewoon' op hun rug

Niet alle skeletten in de graven lagen op hun zij of in een ineengekropen houding, anderen lagen 'gewoon' op hun rug

Andy Seaman.

Feesten en rituelen

Niet alleen de opmerkelijke houding van de skeletten maakt de vondst bijzonder, ook de objecten dragen hieraan bij. De artefacten die rond de graven zijn gevonden bewijzen volgens de onderzoekers namelijk dat er mensen samenkwamen op de begraafplaats om te eten, drinken, feesten en begrafenisrituelen uit te voeren. Zo vonden de archeologen botsplinters van geslachte en verbrande dieren, die hoogstwaarschijnlijk werden opgegeten op de begraafplaats. Ook troffen de archeologen scherven van borden en bekers aan en een pin van bot, die waarschijnlijk onderdeel was van een spel. De botten pin heeft veel weg van de pinnen die worden gebruikt bij het kaartspel cribbage.

Cribbage

Cribbage

J Wynia from Minneapolis, United States, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Het nabijgelegen Fonmon Castle is gebouwd in de twaalfde eeuw en is dus ruim vijfhonderd jaar jonger dan de begraafplaats. Uit de periode van de begraafplaats zijn verder geen huizen of andere gebouwen in de buurt gevonden, wat volgens de archeologen aantoont dat bezoekers alleen voor speciale gelegenheden samenkwamen op de plek.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Exotische voorwerpen

Sommige van de gevonden objecten kwamen van nog veel verder dan de bezoekers. Zo hebben de archeologen fragmenten van glas gevonden, die vermoedelijk uit de Bordeauxregio kwamen. Waarschijnlijk zijn deze fragmenten afkomstig van een fles waar drank in werd bewaard. Daarnaast vonden de onderzoekers aardewerk dat mogelijk uit Noord-Afrika kwam. De voor die tijd exotische voorwerpen en hun hoge kwaliteit, wijzen erop dat de bezoekers van de begraafplaats en de overledenen van goeden huize kwamen. De objecten konden namelijk alleen via overzeese handel worden bemachtigd en zullen daarom behoorlijk wat gekost hebben. Dergelijke objecten waren dus alleen voor de elite weggelegd.  

Archeologen aan het werk bij een van de graven

Archeologen aan het werk bij een van de graven

Andy Seaman.

Meer onderzoek

Verder onderzoek in de komende jaren moet uitwijzen wanneer de begraafplaats precies in gebruik werd genomen en DNA-analyses moeten aantonen waar de overledenen precies vandaan kwamen. Ook hopen de onderzoekers te achterhalen hoe de gemeenschap die de begraafplaats bezocht dacht over leven en dood, om zo meer te weten te komen over de begrafenisrituelen. Bovendien is er over het Groot-Brittannië van de vroege middeleeuwen nog maar weinig bekend en zijn er weinig bronnen over te vinden. De vondst van de begraafplaats kan hier mogelijk verandering in brengen.

Meer lezen