Eén van de gevonden skeletten

Eén van de gevonden skeletten

MUG ingenieursbureau

Zeldzaam vroegmiddeleeuws graf ontdekt onder Grote Markt in Groningen

Hoewel er niks boven Groningen gaat, is er onder de stad ook een hoop bijzonders te vinden. Dat bleek maar weer eens toen archeologen op de Grote Markt twee skeletten uit de vroege middeleeuwen vonden. Dat is op zich al een mooie vondst, maar wat de opgraving écht bijzonder maakte, was dat een van de skeletten in een boomstamgraf lag. Bij deze begraafwijze werd een overledene begraven in een uitgeholde boomstam. 

Tekst: Thomas van Roijen

Boomstamgraf

In de vroege middeleeuwen lag er een begraafplaats op de plek van de Grote Markt. Deze hoorde bij de houten voorloper van de huidige Martinikerk. Het boomstamgraf is volgens archeoloog Erik Akkerman een zeldzame vondst die niet veel wordt gedaan in Noord-Nederland. Het graf is inmiddels dan ook samen met het skelet geborgen en niet meer zichtbaar. Boomstamgraven waren vooral in de bronstijd populair. In de vroege middeleeuwen werd deze begraafwijze echter voor korte tijd weer gebruikt, al is niet helemaal duidelijk waarom. 
Het andere skelet – dat was begraven in een houten kist – ligt nog op de Grote Markt. De laatste persoon had een houten voorwerp bij zich. De archeologen onderzoeken nog om wat voor voorwerp het gaat.
 

Eén van de gevonden skeletten

Eén van de gevonden skeletten

MUG ingenieursbureau


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Verder onderzoek

Behalve het feit dat beide skeletten afkomstig waren van volwassen personen uit de achtste of negende eeuw, moeten de onderzoekers nog een hoop uitzoeken om meer over de vondst te kunnen zeggen. Momenteel doet een fysisch antropoloog onderzoek naar beide skeletten. Zo hopen de onderzoekers te achterhalen wie de personen waren en of ze ziektes of gebroken botten hadden. 

Ook willen de archeologen via DNA- en isotopenonderzoek ontdekken waar de personen vandaan kwamen. Erik Akkerman hoopt zo te achterhalen of nabestaanden nog leven: 'Zijn het mensen die uit Duitsland zijn gekomen of Scandinavië of zijn het Friezen die hier ook woonden of misschien een Drent?' Kortom: de twee graven kunnen ons nog een hoop vertellen over de Noord-Nederlandse middeleeuwen.
 

Meer lezen
Landen