Opgravingen op de Uithof in Utrecht

Bij de Uithof in Utrecht zijn sporen van 11.000 jaar oud opgegraven.

Ben Bender [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons

Gebied rond Utrecht langer bewoond dan gedacht

Een opmerkelijke vondst in Utrecht. Het gebied rond de stad blijkt veel langer bewoond dan gedacht. Bij archeologisch onderzoek op de Uithof zijn sporen gevonden die 11.000 jaar teruggaan in de tijd.

De vondsten werden gedaan aan de rand van Utrecht, op de plek waar nu het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie verrijst. Bij het bodemonderzoek voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden troffen archeologen sporen uit het mesoliticum, neoliticum, bronstijd én ijzertijd aan.

Eerdere vondsten

Het is niet voor het eerst dat er sporen uit de prehistorie in Utrecht worden gevonden. Eerder werden in de wijken Leidse Rijn en Hoograven al vondsten gedaan. Die vondsten gaan echter niet zo ver terug als de sporen die nu bij de Uithof zijn gevonden.

Bron:

Gemeente Utrecht

Afbeelding:

Ben Bender [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons

Meer lezen
Tijdvakken
Landen