Aarden wal Vlaardingen

Een deel van de aarden wal boven de grond gehaald

Gemeente Vlaardingen

Vermoedelijk oudste Nederlandse dijk gevonden in Vlaardingen

Archeologen hebben in Vlaardingen op voormalig sportterrein Vijfsluizen een aarden wal ontdekt, die stamt uit de tweede eeuw voor Christus. Nog niet eerder is in Nederland een dergelijke constructie uit deze tijd gevonden. De oorspronkelijke functie van de wal is nog niet geheel duidelijk, maar de archeologen vermoeden dat het gaat om een dijkje. Daarmee zou het de oudste dijk van Nederland zijn.

Wegens de geplande bouw van een woonwijk op het voormalige sportterrein, is er begin dit jaar een archeologisch onderzoek gestart. Tijdens dit onderzoek ontdekten archeologen een constructie, die bestaat uit twee rijen van zeker twintig houten palen, verbonden door houten vlechtwerk. De palen staan op ruim een meter afstand van elkaar. Tussen de palenrijen was klei opgeworpen. Deze aarden wal was waarschijnlijk 1,5 tot 2 meter breed en tussen 0,5 en 1 meter hoog. Archeoloog Jeroen Flamman, die betrokken is bij de opgraving, liet aan RTV Rijnmond weten dat hij verwacht dat het bouwwerk nog veel langer is. "Maar dit is binnen het bouwterrein. Hoe het daar buiten zit, moeten we met een ander onderzoek bekijken."


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Waterbeheer in de ijzertijd

In Vlaardingen zijn al vaker oude waterbouwkundige werken aangetroffen, afkomstig uit de periode van rond het begin van onze jaartelling. Boeren bouwden toen dammen en sluizen om het waterpeil in de regio te reguleren. De wateren in de regio stonden namelijk in direct contact met de zee. Bij hoogwater kon het tot diep in het achterland worden gestuwd. Experts vermoeden daarom al langere tijd dat er destijds ook dijken gebouwd zijn om het waterpeil te reguleren, maar die zijn nooit ontdekt. De vondst van de aarden wal brengt daar nu dus mogelijk verandering in. Verder onderzoek zal hier echter nog uitsluitsel over moeten geven.

Overigens zal in elk geval een deel van de wal de bouw van de nieuwe woonwijk niet overleven. "Buiten het bouwproject blijft de wal behouden in de bodem, maar binnen het bouwgebied gaat dat niet. Daar komt er zand overheen, worden heipalen geslagen en wordt riool aangelegd. Dat is niet te bewaren." aldus Flamman.

Verdere vondsten

Naast de wal zijn ook restanten van boerderijen gevonden uit verschillende periodes. Een van deze boerderij stamt uit de tweede eeuw voor Christus en zal komende tijd verder blootgelegd en onderzocht worden. Als de aarden wal inderdaad een dijk is, dan is het aannemelijk dat hij diende om deze boerderij te beschermen tegen het water. Verder zijn er twee boerderijen gevonden, respectievelijk uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Van de boerderij uit de Romeinse tijd zijn de haard en een deel van de wandpalen nog intact.

Bronnen: Gemeente Vlaardingen, RTV Rijnmond.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Meer lezen