IJzertijd

IJZERTIJD (800 TOT 12 VOOR CHRISTUS)

De IJzertijd is de periode waarin mensen overgingen op het gebruik van ijzer bij het vervaardigen van gereedschap, wapens, et cetera. Omdat de invoering van het gebruik van ijzer per gebied verschilt, is het onmogelijk om precies te zeggen wanneer de IJzertijd begint. Volgens sommige historici loopt de periode vrijwel parallel aan de Oudheid, ook wel de Klassieke Oudheid genaamd, een tijdperk dat rond 750 voor Christus begon. Deze overgangsperiode wordt ook wel aangeduid met ‘proto-historie’.

Hoewel ijzer al eerder bekend was en in sommige gevallen ook al gebruikt werd, beleefde de ontwikkeling van het ijzersmelten pas circa 800 voor Christus een bloei in Europa en Nederland. IJzer was in elk opzicht superieur aan brons. Bovendien was er veel meer ijzererts dan tin- en kopererts beschikbaar en was ijzererts gemakkelijker in te winnen. Brons werd langzamerhand overbodig, het werd in deze periode voornamelijk gebruikt voor sieraden en siervoorwerpen.

In deze periode kwamen ook veel culturele, religieuze en landbouwkundige ontwikkelingen tot stand, waaronder de vervolmaking van het schrift door de Grieken en Romeinen.

Een 2.000 jaar oude haarkam uit Engeland blijkt te zijn gesneden uit een menselijke schedel. Deze kam werd enkele jaren geleden ontdekt tijdens opgravingen.
Archeologen hebben een 1.000 jaar oud amulet van de hamer van Thor gevonden in Halland, in het zuiden van Zweden, bij voorbereidend onderzoek voor de bouw van huizen.
Noorse vrouw vindt gouden Viking-ring in stapel ‘goedkope sieraden’
Archeologen hebben in het Gelderse dorp Warnsveld overblijfselen gevonden van een mogelijk feestmaal uit de ijzertijd (ca. 700 v.Chr.-50 n.Chr.).
Archeologen hebben in het Gelderse dorp Warnsveld overblijfselen gevonden van een mogelijk feestmaal uit de ijzertijd (ca. 700 v.Chr.-50 n.Chr.).
Archeologen hebben in het Noorse Sandgrovskardet verschillende overblijfselen gevonden van jagerspraktijken van rond de 1.700 jaar oud. Doordat de artefacten bevroren onder het ijs van de gletsjer lagen, zijn ze extra goed bewaard gebleven.
Archeologen hebben sporen ontdekt van een welvarende nederzetting uit de IJzertijd, in Noord-Engeland. Hier werd nog niet eerder zo'n grote prehistorische vondst gedaan.
In de buurt van het dorpje Baitz, even ten zuidwesten van Berlijn, heeft een amateurarcheoloog 10 gouden munten gevonden van ruim 2.000 jaar oud. Later groeven archeologen nog eens 31 extra gouden munten op.
Archeologen hebben in Noorwegen resten van vijf langhuizen uit de ijzertijd gevonden, waarvan de grootste zo’n 60 meter lang is. De vondst werd gedaan in de buurt van waar in 2018 al een scheepsgraf is gevonden.
In Ierland is een 1.600 jaar oud houten beeld gevonden van ruim 2,5 meter lang. Waarschijnlijk diende het als heidens religieus symbool.
Bij het plaatsje Al-Hait in het noorden van Saoedi-Arabië is een rotstekening gevonden van Nabonidus, de laatste koning van het Babylonische Rijk tussen 555 en 539 v.Chr.
Op de Wilzenberg in Noord Rijn-Westfalen hebben Duitse archeologen met een metaaldetector een wapenarsenaal uit de ijzertijd gevonden. Het gaat hier om een van de grootste vondsten uit de ijzertijd in West-Duitsland. Maar de wapens waren allemaal omgebogen.