IJzertijd

IJZERTIJD (800 TOT 12 VOOR CHRISTUS)

De IJzertijd is de periode waarin mensen overgingen op het gebruik van ijzer bij het vervaardigen van gereedschap, wapens, et cetera. Omdat de invoering van het gebruik van ijzer per gebied verschilt, is het onmogelijk om precies te zeggen wanneer de IJzertijd begint. Volgens sommige historici loopt de periode vrijwel parallel aan de Oudheid, ook wel de Klassieke Oudheid genaamd, een tijdperk dat rond 750 voor Christus begon. Deze overgangsperiode wordt ook wel aangeduid met ‘proto-historie’.

Hoewel ijzer al eerder bekend was en in sommige gevallen ook al gebruikt werd, beleefde de ontwikkeling van het ijzersmelten pas circa 800 voor Christus een bloei in Europa en Nederland. IJzer was in elk opzicht superieur aan brons. Bovendien was er veel meer ijzererts dan tin- en kopererts beschikbaar en was ijzererts gemakkelijker in te winnen. Brons werd langzamerhand overbodig, het werd in deze periode voornamelijk gebruikt voor sieraden en siervoorwerpen.

In deze periode kwamen ook veel culturele, religieuze en landbouwkundige ontwikkelingen tot stand, waaronder de vervolmaking van het schrift door de Grieken en Romeinen.

Recent DNA-onderzoek van 10.000 samples van menselijke resten uit de prehistorie heeft bewezen dat downsyndroom bestond in deze tijd. De manier van begraven van kinderen met down wijst er bovendien op dat ze geliefd en beschermd waren in hun leefgemeenschappen.
Onderzoekers in Spanje zijn er recent achter gekomen dat een inscriptie op een gevonden bronzen hand uit de late ijzertijd verwant is aan het Baskisch. De inscriptie is in het Vascoons en is daarmee het oudste en langste geschreven bewijs van de taal.
Mensen uit de Cenomani-gemeenschap die tot de laatste eeuw v.Chr. rond het huidige Verona leefden, begroeven hun doden samen met dieren. Gaat het hier om religieuze offers of gezelschapsdieren?
Veenlijken zijn de Noord-Europese variant op de Egyptische mummie. Hun goed bewaarde staat geeft ons een interessante inkijk in het leven van deze mensen.
Op een 2.000 jaar oud mes hebben Deense archeologen een runeninscriptie ontdekt. De vondst is van groot belang voor de kennis van het vroegst bekende runenschrift van Denemarken.
Een 2.000 jaar oude haarkam uit Engeland blijkt te zijn gesneden uit een menselijke schedel. Deze kam werd enkele jaren geleden ontdekt tijdens opgravingen.
Archeologen hebben een 1.000 jaar oud amulet van de hamer van Thor gevonden in Halland, in het zuiden van Zweden, bij voorbereidend onderzoek voor de bouw van huizen.
Noorse vrouw vindt gouden Viking-ring in stapel ‘goedkope sieraden’
Archeologen hebben in het Gelderse dorp Warnsveld overblijfselen gevonden van een mogelijk feestmaal uit de ijzertijd (ca. 700 v.Chr.-50 n.Chr.).
Archeologen hebben in het Gelderse dorp Warnsveld overblijfselen gevonden van een mogelijk feestmaal uit de ijzertijd (ca. 700 v.Chr.-50 n.Chr.).
Archeologen hebben in het Noorse Sandgrovskardet verschillende overblijfselen gevonden van jagerspraktijken van rond de 1.700 jaar oud. Doordat de artefacten bevroren onder het ijs van de gletsjer lagen, zijn ze extra goed bewaard gebleven.
Archeologen hebben sporen ontdekt van een welvarende nederzetting uit de IJzertijd, in Noord-Engeland. Hier werd nog niet eerder zo'n grote prehistorische vondst gedaan.