Graf 19: Gezamenlijk graf van een hond en een baby.

Graf 19: Gezamenlijk graf van een hond en een baby.

S.R. Thompson voor SABAP-VR Supervisie archeologie, beeldende kunst en landschap voor de provincies Verona, Rovigo en Vicenza.

Noord-Italiaanse mensen begraven met hun huisdieren?

Mensen uit de Cenomani-gemeenschap die tot de laatste eeuw v.Chr. rond het huidige Verona leefden, begroeven hun doden samen met dieren. Mogelijk zouden dit religieuze offers geweest zijn. Volgens Italiaanse onderzoekers is er echter nog een andere verklaring: deze mensen zouden samen met hun huisdieren zijn begraven.

De gevel van het bisschoppelijke seminarie in Verona, waar de graven ontdekt werden.

De gevel van het bisschoppelijke seminarie in Verona, waar de graven ontdekt werden.

Andrea Bertozzi, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

Tekst: Floor Noordeman

Gezamenlijk begraven

In Italië zijn zestien pre-Romeinse graven gevonden met zowel menselijke als dierlijke resten. De graven zijn onderdeel van een grotere opgraving van in totaal 161 graven van de Cenomani-stam, die tot de eerste eeuw v.Chr. in het huidige Verona leefde. De graven bevinden zich op het terrein van het huidige seminarie van Verona. Archeologen vonden op deze begraafplaats een grote hoeveelheid resten van varkens, een kip en een deel van een koe naast de menselijke resten. Dit waren waarschijnlijk voedseloffers voor de doden. Opvallender waren de vier graven van mensen die met honden en paarden begraven waren.

Ook toen waren dit meestal gezelschapsdieren. Dit kan dus betekenen dat deze vier mensen met hun huisdieren begraven werden. Het zou ook kunnen wijzen op een traditie binnen een bepaalde familie. De leeftijden van de overledenen lagen ook uiteen, wat erop kan wijzen dat het inderdaad om familieleden ging. Over de vier graven verspreid lagen een baby met een hond, een jonge en oudere man met resten van een paard, en een vrouw met een paard en een hondenschedel.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!
 


Een gouden Cenomani-munt.

Een gouden Cenomani-munt.

PHGCOM, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Mysterieus ritueel

Door middel van isotopenanalyse hoopten Italiaanse en Zwitserse onderzoekers de reden te vinden voor dit mysterieuze begrafenisritueel uit de late ijzertijd (300-100 v.Chr.). Hierbij werd gekeken naar eetgewoonten, genen en begravingsomstandigheden. Gedurende de late ijzertijd leefde de Cenomani-stam, in de omgeving van Verona. De Cenomani waren een Keltische stam die bekendstonden om hun vaardigheden als krijgers. Ze mengden zich vaak in conflicten met onder andere de Etrusken en de Romeinen. Mogelijk deden ze dit gedeeltelijk te paard. Dit kan verklaren waarom er in de ontdekte graven zoveel paarden naast de overledenen lagen.

Meer lezen