Nederland

De NPO laat weten dat het programma Andere Tijden van de Nederlandse TV verdwijnt. Het besluit heeft tot grote ophef onder geschiedenisliefhebbers geleid.
Gevonden in Frankrijk, geschonken in Zwitserland, verworven in Leiden, kwijtgeraakt in Eindhoven en teruggevonden in Dwingeloo. Het moet niet gekker worden
Gevonden in Frankrijk, geschonken in Zwitserland, verworven in Leiden, kwijtgeraakt in Eindhoven en teruggevonden in Dwingeloo. Het moet niet gekker worden
Het kan zomaar gebeuren dat vanaf komende zomer de Romeinse forten, villa's en schepen in Nederland op de Werelderfgoedlijst komen. Eind juli valt naar verwachting het definitieve besluit. Archeologen wachten de uitkomst vol spanning af!
In de wijk Doornbos-Linie in Breda zijn tijdens opgraving 200 achttiende-eeuwse valkuilen gevonden.
Na drie jaar werken verlegt Operatie Zwammerdamschepen de focus op vrachtschip Zwammerdam 6.
Archeologen hebben in Vlaardingen op voormalig sportterrein Vijfsluizen een aarden wal ontdekt, die stamt uit de tweede eeuw voor Christus.
Op bedrijventerrein Het Klooster in Nieuwegein is een Romeinse helm gevonden uit de periode 50 tot 100 na Christus.
Het Hunebedcentrum krijgt een mooie collectie in bruikleen van de enthousiaste verzamelaar Sipke van der Zee.
In Warns, Friesland, zijn sporen van een middeleeuwse stins (verdedigingstoren) ontdekt. De vondst lijkt te bevestigen dat een middeleeuwse vete om de Sytzama-stins daadwerkelijk tot een gewapend conflict leidde.
Romeinse Limes Nederland en RomeinenNU organiseren gezamenlijk de Romeinendag sinds 2017.
In de Oudwijkerdwarsstraat in Utrecht zijn sporen gevonden van een grote middeleeuwse nederzetting. De sporen dateren uit de 7e en 8e eeuw n.Chr. en geven onderzoekers nieuwe informatie over het dagelijks leven in die periode.