Romeinse weg

Duidelijk te zien zijn de bermgreppels van de Romeinse weg, zichtbaar als donkere, rechte banen.

RAAP

Romeinse weg en kanaal gevonden bij de Waaldijk

Tijdens een dijkversterkingsproject van de Waaldijk hebben archeologen een Romeinse weg ontdekt, evenals een ruim 10 meter breed Romeins kanaal. Zowel de weg als het kanaal zijn ongeveer 2.000 jaar oud. Waarschijnlijk dienden ze als toevoerwegen voor Nijmegen, destijds een belangrijke legerplaats.

Het kanaal was breed genoeg voor schepen uit de Romeinse tijd. Waarschijnlijk waren dit voornamelijk transportschepen die onder andere troepen, voedsel en bouwmaterialen vervoerden.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Verbinding met de Rijn

De archeologen vermoeden dat het kanaal de Rijn verbond met Nijmegen. Langs de Rijn liep destijds de noordgrens van het Romeinse Rijk. Deze grens wordt tegenwoordig de Neder-Germaanse Limes genoemd en bestond uit een netwerk van forten (genaamd castella) en wachttorens die met elkaar in verbinding stonden door een netwerk van wegen en kanalen. De Neder-Germaanse Limes is recentelijk opgenomen in de Unesco werelderfgoedlijst.

Romeins kanaal

Het kanaal zichtbaar als lichtgele baan binnen de bruine natuurlijke ondergrond.

RAAP Nijmegen als Romeins fort

Nijmegen was een belangrijk castellum. Rond 15 voor Christus startten de Romeinen met de bouw van deze legerplaats, waarmee het als de vroegste Romeins militaire basis in Nederland beschouwd kan worden en het begin van de Neder-Germaanse Limes. Het castellum kreeg de naam ‘Oppidum Batavorum’, wat ‘vesting van de Bataven’ betekent. Later, rond 100 n.Chr. ging het ‘Ulpia Noviomagus Batavorum’ heten. Ulpia refereert aan keizer Marcus Ulpius Traianus (53 - 117 n.Chr) en ‘noviomagus’ betekent ‘nieuwe markt’ of ‘nieuwe vlakte’.

Bron: RAAP


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen