Paushuize

Het Paushuize te Utrecht

China Crisis via Wikimedia Commons.

Drie duurzame monumenten in Nederland

In Nederland zijn veel historische gebouwen en rijksmonumenten te vinden. Deze gebouwen zijn vaak slecht geïsoleerd en verbruiken hierdoor veel energie. Aangezien de sector de ambitie heeft om tot 40 procent CO2-reductie in 2030 te komen, is het erg belangrijk dat deze gebouwen toekomstbestendig en energiezuinig worden gemaakt. De volgende drie monumenten laten zien dat een duurzaam monument haalbaar is.

1. Paushuize - Utrecht

Het Paushuize is een belangrijk monumentaal pand in Utrecht. Het Paushuize is gebouwd aan het begin van de zestiende eeuw. Na de renovatie in 2010 is het één van de energiezuinigste monumenten van Nederland. In 2015 werd het Paushuize door Duurzame Monumenten (DuMo) uitgeroepen tot het meest duurzame monument van Nederland. Tijdens de renovatie zijn de cultuurhistorische waarden behouden én herstelt. Er is gebruikgemaakt van verschillende energiebesparende maatregelen. Zo heeft het pand betere dak- en vloerisolatie en een energiezuinige verlichting en lift gekregen. Daarnaast is ervoor gekozen om het trappenhuis en de garderoberuimte niet te verwarmen. Ook is het pand uitgerust met een luchtwarmtepomp en waterbesparende sanitaire installaties. Door deze maatregelen is het energieverbruik van het gebouw met 40 procent verlaagd. Wat nog leuk is om te vertellen is dat de kap van buitenaf is geïsoleerd. Hierdoor is de bijzondere, authentieke kapconstructie zichtbaar gebleven.

2. Potgietersschool - Amsterdam

De Potgietersschool is in 1886 gebouwd en werd in 2009 gekozen als voorbeeldproject voor een duurzame renovatie van monumentale panden in Amsterdam. In 2014 is het gebouw daarom duurzaam en biologisch getransformeerd. Hierbij mocht de buitenkant juist niet getransformeerd worden, maar moest deze wel voldoen aan de strengste duurzaamheidseisen. Bij de renovatie is gebruikgemaakt van natuurlijke materialen. Zo is er voor de isolatie van het pand gebruikgemaakt van natuurlijke materialen als houtvezel, cellulose en schelpen. Ook is het gebouw uitgerust met energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen en een warmtepomp. Door gebruik te maken van de beste energie-aanbiedingen, kan het gebouw de energierekening nog meer verlagen.

3. Villa het Hoogeland - Utrecht

Villa Het Hoogeland is rond 1824 als woonhuis gebouwd. Eind negentiende eeuw werd het pand vergroot en uitgebreid met de twee vleugels. Ook werd toen het Hogelandse Park aangelegd. Tot 1919 was het Stedelijk Museum in Villa het Hoogeland te vinden. Hierna trok Staatsbosbeheer in het gebouw. Zij hebben van 1919 tot 1977 gebruikgemaakt van het pand. Hierna heeft het pand veel leeg gestaan en raakte het in verval. In 2011 is het pand uitgebreid gerenoveerd. Zo is het enkel glas in de kantoorruimten vervangen door dun isolerend dubbel glas. Bovendien is er een energiezuinig verlichtingsconcept geïnstalleerd en is er dakisolatie geplaatst. Ook zijn er achterzetramen in de centrale hal geplaatst en is de kier- en naaddichting verbeterd.

Meer lezen
Ook leuk om te lezen
Landen