Nieuwe Kerk

De Nieuwe Kerk in Delft

Michiel Verbeek via Wikimedia Commons.

Meer dan 400 skeletten gevonden onder Delftse Nieuwe Kerk

Tijdens opgravingen in de Nieuwe Kerk in Delft hebben archeologen meer skeletten gevonden dan verwacht. In totaal zijn er 432 skeletten aangetroffen, evenals 180 knekelkuilen. Dit zijn kuilen waarin de restanten van meerdere mensen begraven worden, nadat hun oorspronkelijke graven geruimd zijn. Alle vondsten worden nu onderzocht, in de hoop de namen van de opgegraven doden te achterhalen en om meer over hun leefomstandigheden te weten te komen.

“Ik was zelf al heel tevreden geweest met 250 skeletresten maar het waren er toch veel meer”, vertelt projectleider Gavin Williams in een interview met Omroep West. “'Het is een bijzondere plek om te kunnen en mogen graven. De archieven in Delft zijn goed bewaard. Dat is mooi, want dan kunnen we hopelijk namen aan de skeletten koppelen.”

Rijke Delftenaren

De opgravingen begonnen in juli van dit jaar, als voorbereiding op de geplande uitbreiding van de graftombe van de koninklijke familie in de Nieuwe Kerk. Maandenlang hebben archeologen de zandlaag onder de kerkvloer laagje voor laagje afgegraven. Dat moest heel zorgvuldig gebeuren, om geen menselijke resten te beschadigen.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER! 


Vermoedelijk gaat het hier om graven van welgestelde Delftenaren. “We graven natuurlijk direct naast waar ooit het katholieke altaar heeft gestaan, daar werden alleen de echt rijke Delftenaren begraven”, aldus archeoloog Steven Jongma. “Die wilden namelijk zo dicht mogelijk bij het altaar een graf hebben. Hetzelfde geldt voor de periode na de Reformatie, toen werd het altaar namelijk vervangen door het graf van Willem van Oranje. Daarna wilden de rijke Delftenaar natuurlijk dichtbij de prins begraven worden.”

Geschiedenis van de grafkelder

Toen Willem van Oranje stierf in 1584, kon hij niet bijgezet worden in zijn familiegraf in de Grote Kerk in Breda. Het was immers de tijd van de Tachtigjarige Oorlog en Breda was in handen van de Spanjaarden. Daardoor moest men een andere begraafplaats voor hem zien te vinden. Omdat Willem voor zijn dood in Delft resideerde, werd de Nieuwe Kerk gekozen als zijn laatste rustplaats. Enkele decennia later gaven de Staten-Generaal opdracht tot de bouw van een praalgraf ter ere van Willem, wat in 1623 voltooid werd. Sindsdien worden de leden van het huis Oranje-Nassau in de grafkelder hieronder begraven.

Praalgraf van Willem van Oranje

Praalgraf van Willem van Oranje

--Verder onderzoek

De gevonden skeletten worden nu verder onderzocht, om zo meer te weten te komen over zaken als ziekte, gezondheid, leeftijd, en het voedselpatroon van de overledenen. Dit onderzoek zal naar verwachting twee jaar duren, waarna de menselijke resten in een archeologisch depot opgeslagen worden. De botten in de knekelkuilen zijn helaas niet bruikbaar voor het onderzoek. Deze worden dan ook herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats.

Bronnen: Andere Tijden, Omroep West (1) (2).


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER! 


Meer lezen