18 skeletten gevonden op Binnengasthuis in Amsterdam

De poort naar het Binnengasthuis, waar 18 skeletten zijn ontdekt.

Txllxt TxllxT, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

18 skeletten gevonden op Binnengasthuis in Amsterdam

Archeologen hebben menselijke botresten gevonden op het terrein van het Binnengasthuis in Amsterdam. De vondst kwam aan het licht bij de graafwerkzaamheden voor de bouw van de nieuwe universiteitsbibliotheek van de UvA. Uit onderzoek bleek dat deze botresten afkomstig zijn uit de 17e eeuw. Ditzelfde onderzoek leverde bovendien inzicht op over hun leefomstandigheden.

Bij de graafwerkzaamheden aan het Binnengasthuis was er een archeologisch team aanwezig. Men verwachtte namelijk al iets op deze plek te vinden, vanwege de eerdere archeologische vondst van funderingen van een klooster op het terrein. Al snel vonden de archeologen een begraafplaats, met 18 intacte skeletten.

Het Binnengasthuis

De skeletten lagen in de binnentuin van het Binnengasthuis, wat tussen 1582 en 1981 een ziekenhuis was. Het kwam vroeger vaak voor dat er kerkhoven naast ziekenhuizen lagen. Dit kerkhof dateert uit de periode 1575-1625. In die tijd stonden hier ook een nonnenklooster en een pesthuis. Het Binnengasthuis heette toen nog het Sint-Pietersgasthuis. In 1635 is vanwege de komst van het Buitengasthuis de naam veranderd en tussen 1868 en 1890 werd de huidige bebouwing gebouwd.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Netjes begraven

De archeologen sloten al snel uit dat het kerkhof te maken had met een pestepidemie. De lichamen lijken namelijk niet vluchtig begraven te zijn, maar juist erg netjes in houten kisten. Verder zijn de kisten op sommige plekken boven elkaar begraven. Doordat het hout in de loop der eeuwen wegrotte en de grond wegzakte, zijn er een aantal skeletten bij elkaar in de kist gezakt. Hierdoor lijkt het alsof ze samen begraven zijn, maar de archeologen gaan er toch van uit dat ieder lichaam in een eigen houten kist lag.

Ondervoeding

Er zijn 13 intacte volwassen skeletten gevonden en 5 van kinderen, waarvan de jongste 10 jaar was. Uit fysisch antropologisch onderzoek van de botresten blijkt dat deze personen waarschijnlijk in armoede leefden. Veel skeletten tonen namelijk sporen van langdurig voedseltekort. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de glazuurlittekens op de tanden, die al in de jonge jaren zijn ontstaan. Maar ook aanwijzingen van botvliesontstekingen en de porositeit van de oogkassen wijzen op ondervoeding en een slechte gezondheid. Dit ging drie eeuwen geleden vaak samen met armoede.

Knekelkuilen

Naast de houten kisten zijn er een aantal knekelkuilen gevonden. Dit zijn kuilen waarin beenderen van verschillende personen bij elkaar begraven zijn, wanneer oude graven geruimd moesten worden. Hierdoor komt het voor dat er alleen enkele delen van skeletten worden teruggevonden. In één van de kuilen lagen botresten van wel 20 verschillende personen. Het betrof hier evenveel mannen als vrouwen van 20 jaar en ouder, maar ook een aantal kinderen.

Bronnen: UvA, Folia


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


 

Meer lezen