Steentijd

Hieronder vind je alle berichten over dit trefwoord. Met de filters kun je een selectie maken.

De meest fotogenieke hunebedden van Drenthe

In het navolgende overzicht worden, in de volgorde van de nummering door prof. A.E. van Giffen, de hunebedden besproken die we om verschillende, daarbij aangegeven redenen als markant aanduiden. Het is uiteraard een subjectieve selectie uit de in totaal 52 hunebedden die in de provincie Drenthe per fiets, auto of al wandelend bezocht kunnen worden. Daar komen ze eigenlijk allemaal voor in aanmerking, maar deze selectie is vooral bedoeld om een keuze te vergemakkelijken wanneer de tijd voor een bezoek daaraan beperkt is.

De Trechterbekercultuur

De hunebedden in Nederland zijn overblijfselen van de Trechterbekercultuur, genoemd naar de karakteristieke trechtervorm van de aardewerken potten die men maakte. Die cultuur manifesteerde zich in een periode van de nieuwe steentijd, ook wel Neolithicum genoemd. Deze nieuwe steentijd strekte zich in Noord-Europa uit tussen grofweg ca. 4900 en 2000 v.Chr.

Familiepad langs bijzondere vindplaats

nieuws - 30-06-2016

In het gebied Oosterdalfsen aan de Oosterdalfsersteeg wordt een Familiepad aangelegd. Bezoekers van de website Schat van Dalfsen konden vragen stellen aan de oudste familie van het Vechtdal. Het gaat om vragen aan de mensen uit de Trechterbekercultuur. De antwoorden op deze vragen komen terug op het Familiepad.

Tienduizend jaar oude nederzettingen in Oosterwold

nieuws - 15-06-2016

Bouwers deden tijdens Bodemonderzoek in het Almeerse Oosterwold bijzondere archeologische vondsten. De gevonden nederzettingen dateren uit het 8880-4200 v. Chr. De vindplaatsen worden zo veel mogelijk beschermd in de bodem.

Franse archeologen ontdekken 6000 jaar oude menselijke resten

nieuws - 08-06-2016

Franse archeologen hebben in Elzas, provincie in het noordoosten van Frankrijk, menselijke resten van 6000 jaar oud gevonden. De resten zijn afkomstig van een neolithische groep. Volgens de archeologen zijn de mensen slachtoffer geweest van een slachting.

20.000 jaar oude beeldjes toch geen ‘venusfiguren’?

nieuws - 24-02-2016

Aanvankelijk werd er aangenomen dat er een reeks naakte venusfiguren venusfigurenwas aangetroffen. Na een zorgvuldige studie en analyse van het oppervlak bleek dat er naast de vrouwelijke figuren, ook mannelijke gemaakt werden en dat ze bovendien zelfs ‘aangekleed’ waren.

Steentijd nederzetting in Nieuwegein

nieuws - 06-01-2016

Proefboringen bij de Beatrixsluis in Nieuwegein (UT) toonden aan dat daar mogelijk resten van een 7000 jaar oude nederzetting in de grond zitten. Bij de proefboringen zijn voorwerpen en restanten gevonden die duizenden jaren oud zijn, maar ook recenter materiaal.

Midden-Steentijd in Soest

nieuws - 12-11-2015

De huidige bewoners in en rondom de Staringlaan in Soest zijn niet de eerste op die plek. Volgens archeoloog Leo Tebbens leefden er 8000 jaar geleden al mensen. Werknemers van BAAC, bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie doen onderzoek op het terrein van het voormalige korfbalveld aan de Staringlaan. Zij zoeken naar de resten van de bewoners die er  in de prehistorie vertoefden. 

Geen financiële ondersteuning voor verder archeologisch onderzoek in Dalfsen

nieuws - 13-08-2015

In mei 2015 troffen archeologen een compleet grafveld en drie huisplattegronden uit diezelfde periode aan in het gebied Oosterdalfsen. Het grafveld dateert uit de Trechterbekerperiode. Er zijn zeker 120 graven teruggevonden en meer dan 100 trechterbekers en 170 grafgiften geborgen.

Slagerij vol vuursteenwerktuigen bij Assen

nieuws - 16-07-2015

In een Drentse akker vlak bij Assen hebben onderzoekers 450 stenen werktuigen gevonden. Een unieke vindplaats voor Noord-West Europa. Neanderthalers vilden daar vermoedelijk hun jachtbuit.