Acheuleaan

De verspreiding van de Acheuleaan-cultuur

José Manuel Benito Álvarez via Wikimedia Commons

Steentijd begon waarschijnlijk eerder dan gedacht

Uit onderzoek van de Universiteit van Kent is gebleken dat het oudste gevonden stenen gereedschap ter wereld waarschijnlijk ouder is dan voorheen werd aangenomen. Het gaat om gereedschap van de zogenaamde Oldowan- en Acheuleaan-cultuur, twee soorten stenen werktuigculturen die voornamelijk bestaan uit handbijlen.

De Oldowan-cultuur (vernoemd naar de Olduvaikloof in Tanzania waar dit soort stenen handbijlen voor het eerst gevonden zijn) is door de onderzoekers 36.000 à 63.000 jaar ouder geschat dan voorheen. Volgens hen ontstond deze cultuur namelijk ongeveer 2.617 - 2.644 miljoen jaar geleden. De Acheuleaan-cultuur (vernoemd naar het Franse plaatsje Saint-Acheul) blijkt ten minste 55.000 jaar ouder, wat zijn oorsprong terugbrengt tot 1.815 - 1.823 miljoen jaar geleden. Het terugbrengen van deze jaartallen biedt nieuw inzicht in het ontstaan van het eerste stenen gereedschap in relatie tot de evolutie van mensachtigen. 


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Technologische vooruitgang

Beide culturen vormden een grote technologische vooruitgang voor de moderne mens en vroege mensachtigen. Door het stenen gereedschap kregen ze namelijk toegang tot nieuwe soorten voedsel, door bijvoorbeeld noten of botten open te kunnen breken. Ook waren ze beter in staat om vlees uit karkassen te halen.

Statistische analyse

Om tot deze oudere datering te komen, maakten de onderzoekers gebruik van een nieuwe statistische analysemethode genaamd ‘Optimal linear estimation.’ David Roberts, conservator en co-auteur van het onderzoek, liet weten: “Mijn collega’s en ik hebben de Optimal linear estimation-methode in eerste instantie ontwikkeld om uitstervingen te dateren. Het bleek een betrouwbare methode om een datum voor het uitsterven van verschillende diersoorten te bepalen, gebaseerd op wanneer ze voor het laatst levend gezien zijn. Dat we nu deze analyse ook kunnen toepassen op archeologische vondsten, is echt een doorbraak. Ik hoop dat deze methode binnen de archeologie vaker gebruikt gaat worden.”

Het wordt algemeen aangenomen dat er nog veel stenen gereedschap in de grond ligt dat veel ouder is dan wat we tot nu toe gevonden hebben. Dit onderzoek geeft een eerste goed onderbouwde schatting van hoe oud dit gereedschap zou kunnen zijn. 

Bronnen: Journal of Human Evolution, Universiteit van Kent.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Meer lezen