Onderzoekers van de Universiteit van Leiden claimen dat de grootschalige verspreiding van kennis al zo’n 400.000 jaar geleden begon, niet ca. 70.000 jaar geleden zoals tot nu toe werd aangenomen.
Een internationaal team van wetenschappers heeft de oudste variant van de bacterie gevonden die waarschijnlijk verantwoordelijk is geweest voor de Zwarte Dood (1347 - 1352). De bacterie werd aangetroffen in delen van een 5.000 jaar oude schedel.
Een zeer grote mensachtige schedel, gevonden in China, trekt gevestigde theorieën over de evolutie van de mens in twijfel. Chinese paleontologen claimen een nieuwe mensensoort gevonden te hebben die ze Homo longi noemen, ofwel ‘drakenmens’.
Een aardenwerken zegel van 7.000 jaar geleden doet archeologen vermoeden dat handelspraktijken destijds geavanceerder waren dan voorheen aangenomen.
Een “extreem zeldzame vondst” die “onze opvattingen over prehistorische rotstekeningen in Groot-Brittannië totaal op zijn kop zet,” zo noemde archeoloog Tertia Barnett de vondst.
Archeologen van de Universiteit van Tübingen hebben het oudste gouden artefact opgegraven dat ooit in Zuidwest-Duitsland gevonden is.
In Kenia hebben archeologen het graf gevonden van een peuter, die daar tienduizenden jaren geleden ter ruste werd gelegd. Het blijkt zo'n 78.000 jaar oud. Hiermee is dit het oudste door mensen gedolven graf in Afrika.
Een internationaal team van onderzoekers heeft nieuw inzicht verkregen in het ontstaan van de rolverdeling tussen mannen en vrouwen tijdens het neolithicum.
Uit onderzoek van de Universiteit van Kent is gebleken dat het oudste gevonden stenen gereedschap ter wereld waarschijnlijk ouder is dan voorheen werd aangenomen.
Onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv beweren dat verschillende menssoorten zoals de Homo habilis, Homo erectus en de moderne mens, gezamenlijk 2 miljoen jaar aan de top van de voedselketen stonden.
Onderzoekers hebben een genetische link tussen Zuid-Amerikaanse volkeren en Aboriginals ontdekt. Beide groepen delen waarschijnlijk Siberische voorouders.
Bij Potočani in het oosten van Kroatië is een prehistorisch massagraf gevonden, met daarin 41 lichamen van slachtoffers van 'willekeurige' moorden.