Çatalhöyük

Het skelet van een man, beschilderd met rode pigment.

Marco Milella.

Mensen werden vaak herbegraven in 9.000 jaar oude stad Çatalhöyük

Bij een archeologische vindplaats genaamd Çatalhöyük in Centraal-Turkije hebben archeologen onderzoek verricht naar de begrafenisrituelen van 9.000 jaar geleden. Het bleek dat de inwoners van deze neolithische stad hun doden met pigment beschilderden, begroeven en vervolgens meerdere keren herbegroeven. Het lijkt er dus op dat de botten van sommige overledenen werden opgegraven en tijdelijk boven de grond bewaard werden, waarna ze enige tijd later weer opnieuw begraven werden.

Geschiedenis van Çatalhöyük

Çatalhöyük was een van de oudste steden ter wereld en werd bewoond van ca. 7.100 tot 5.950 voor Christus. Historici schatten dat de nederzetting gemiddeld tussen de 5.000 en 9.000 inwoners telde. Mensen woonden hier dicht op elkaar in vierkante kleistenen huizen met platte daken. Çatalhöyük had geen straten of pleinen. Men moest zich dus via de daken van de stad voortbewegen. Ingangen van de huizen bevonden zich ook op de daken. Meer dan 1.000 jaar lang werd de stad onafgebroken bewoond. Het is niet geheel duidelijk waarom hij uiteindelijk verlaten werd, maar uitdroging en klimaatverandering worden als voornaamste boosdoeners aangewezen.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Çatalhöyük

Een reconstructie van hoe Çatalhöyük er uit heeft moeten zien en de huidige restanten.

ZDF en Ziggurat via Wikimedia Commons.
Beschilderde skeletten

Een internationaal team van archeologen heeft tientallen menselijke skeletten onderzocht die in de loop der jaren opgegraven zijn in Çatalhöyük. Daarbij werd ontdekt dat veel van de skeletten beschilderd waren met pigment. Vaak werd groen en blauw gebruikt bij vrouwen en vermiljoen bij mannen. Ook zijn er pigmenten ontdekt in het interieur van de huizen, die overeenkomen met pigment gebruikt tijdens begrafenissen. “Dit betekent: wanneer ze iemand begroeven, dan werden ook de muren in het huis beschilderd”, liet antropoloog Marco Milella van de Universiteit van Bern weten in een persbericht.

Rode oker

Vermiljoen op een skelet.

Marco Milella.Eeuwenoude rituelen

Botten van enkele individuen werden volgens de archeologen meerdere malen opgegraven, waarna ze enkele tijd in de gemeenschap bleven circuleren, en vervolgens opnieuw begraven werden. “We begrijpen momenteel nog niet op basis van welke criteria deze individuen werden uitgekozen”, legt Milella uit. “Ons onderzoek toont dat het in ieder geval niet gebaseerd was op leeftijd of geslacht.” Wel is duidelijk dat kleurpigmenten een belangrijke rituele betekenis hadden voor de inwoners van Çatalhöyük, en dat die rituelen eeuwenlang bleven bestaan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Wellicht weten we dus binnenkort meer over mysterieuze begrafenisritueel van 9.000 jaar geleden.

Muurschilderingen

Muurschilderingen kwamen overeen met het pigment op de skeletten. Deze afbeeldingen werden dus waarschijnlijk tijdens een begrafenis aangebracht. 

Jason Quinlan/Çatalhöyük Research Project.

Bronnen: Archaeology News Network, Universiteit van Bern


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen