Rotstekening

Één van de kamelenrotstekeningen

M. Guagnin & G. Charloux

Rotstekeningen van kamelen blijken 8.000 jaar oud te zijn

In 2018 zijn in de provincie Al Jawf in het noorden van Saoedi-Arabië 21 figuren van kamelen en paardachtigen gevonden, uitgehakt in rotswanden. Destijds schatten de archeologen dat de rotstekeningen zo’n 2.000 jaar oud waren. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat ze waarschijnlijk veel ouder zijn; zo’n 8.000 jaar oud.

Het dateren van rotstekeningen is geen eenvoudige taak, zeker als ze aan veel erosie onderhevig zijn geweest, zoals bij de rotstekeningen in Al Jawf het geval is. De eerste datering was deels gebaseerd op het feit dat de tekeningen overeenkomsten vertoonden met versieringen gevonden in het beroemde Petra in Jordanië.

Petra

Petra - Jordanië

Mark V. via Wikimedia Commons


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Wat is onderzocht?

De onderzoekers hebben verscheidene methodes gebruikt om de nieuwe datering te maken. Zo zijn er koolstofdateringen gemaakt van botten die ze in soortgelijke rotslagen vonden. Daarnaast heeft het onderzoeksteam de woestijnvernis op de tekeningen onderzocht. Woestijnvernis is een dunne, donkerrode tot zwarte minerale coating die zich in de loop der tijd afzet op het oppervlak van woestijngebieden. Ook is er gekeken naar rotsstukken die van de rotstekeningen zijn afgebrokkeld. De onderzoekers keken hierbij wanneer deze stukjes steen voor het eerst aan zonlicht blootgesteld zijn. Ten slotte is onderzocht met wat voor soort gereedschap de tekeningen uitgehakt moeten zijn. Door de resultaten van alle onderzoeken te combineren kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat de rotstekeningen tussen 6.000 en 5.000 voor Christus zijn gemaakt, met behulp van vuurstenen gereedschap.

Anders dan nu

Tijdens het zesde millennium voor Christus zag het noorden van Arabië er anders uit dan nu. De regio was destijds nog geen woestijn en had een stuk natter en koeler klimaat dan tegenwoordig. Het bestond voornamelijk uit grasland, afgewisseld met meren. Kamelen, paarden en paardachtigen kwamen hier veel voor in het wild. Mede hierdoor werd de regio bevolkt door nomadische stammen, die voornamelijk waren afhankelijk waren van schapen en geiten.

Overzichtskaart

Een overzichtskaart van alle rotstekeningen.

G. Charloux & M. Guagnin, R. Schwerdtner.Gemeenschappelijke activiteiten

Volgens de steenhouwer van het onderzoeksteam is iedere tekening ongeveer 10 tot 15 dagen geduurd om te maken. Hierbij moet men destijds gebruik hebben gemaakt van stijgers. Dit, in combinatie met het feit dat het vuurstenen gereedschap van minimaal 15 kilometer verderop is gekomen, doet de onderzoekers concluderen dat het maken van de tekeningen een gemeenschappelijke activiteit geweest moet zijn.

“We kunnen de kamelentekeningen nu koppelen periode in de prehistorie, waarin herdersgemeenschappen in het noorden van Arabië rotstekeningen en grote stenen bouwwerken maakten genaamd Mustatils.” schreven de onderzoekers in het artikel dat hierover verscheen in de Journal of Archaeological Science. “De kamelentekeningen zijn daarom onderdeel van een breder patroon van activiteiten van een groep mensen uit de regio die geregeld samenkwamen en hun stempel achterlieten op symbolische plekken.” Het lijkt er op dat de rotstekeningen in Al Jawf in de loop der jaren herhaaldelijk bezocht zijn, wat betekent dat ze hun symbolische betekenis tijdens meerdere generaties behielden.

Bron: Eurekalert.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen