Nieuwe studie van mustatils in Saoedi-Arabië wijst op cultus

Een aantal mustatils bij elkaar.

Cambridge University Press, Antiquity Publications Ltd

Nieuwe studie van mustatils in Saoedi-Arabië wijst op cultus

7.000 jaar oude, rechthoekige stenen bouwwerken, met (in sommige gevallen) kamers waar in het midden een rots rechtop staat. Er zijn meer dan duizend van deze bouwwerken gedocumenteerd in het noordwesten van Saoedi-Arabië. Het exacte doel van deze constructies is niet helemaal duidelijk, maar de meeste wetenschapper vermoeden dat ze een rituele functie hadden. Een nieuwe studie naar de bouwwerken schrijft ze toe aan een cultus die veedieren aanbad.

Mustatils

De mustatils variëren qua uiterlijk, maar ze hebben gemeen dat ze allemaal rechthoekig van vorm zijn. De meeste van deze bouwwerken bestaan uit twee platforms die met elkaar verbonden zijn door muren. Uit recent onderzoek blijkt dat de bouwwerken architectureel meer complex zijn dan in eerste instantie werd gedacht. Sommige bouwwerken hebben namelijk een kamer in het midden, gemaakt van stenen muren, met daar binnenin een staand rotsblok. Vanwege de rechthoekige vorm van de bouwwerken, worden ze ook wel mustatils genoemd. Mustatil is namelijk het Arabische woord voor rechthoek.

Offers

Volgens een nieuwe studie van Cambridge University, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Antiquity, hadden de mustatils een rituele functie voor de aanhangers van een cultus die veedieren aanbad. In het midden van een mustatil zijn namelijk botten van schapen en geiten gevonden, evenals de overblijfselen gazelles. Deze botresten lagen in de binnenste kamer, naast het rechtopstaande rotsblok. Mogelijk lagen dergelijke resten ook in de andere mustatils, maar de meeste zijn geplunderd of kapotgegaan. De onderzoekers denken dat dit rituele offers waren.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Cultus

Door de nauwe doorgangen denken de onderzoekers dat een processie deel uitmaakte van deze rituelen. De gangen laten namelijk slechts ruimte voor één persoon tegelijk. Mogelijk werden de offers gebracht nadat men in processie naar binnentrad. Daarnaast trof men in dit gebied in het noordwesten van Saudi-Arabië ook rotstekeningen aan, waarop zowel het houden van vee als de jacht werd afgebeeld. De kunst is waarschijnlijk aangebracht in dezelfde periode als waarin de cultus zou hebben bestaan. Daarbij komt dat de lange muren van de mustatils niet hoger zijn dan een halve meter, wat de onderzoekers doet vermoeden dat zo’n mustatil niet werd gebruikt om vee te houden. De dieren zouden namelijk zo over de muren kunnen ontsnappen. Door al deze factoren concludeert de studie dat dit een cultus was waarin veedieren werden vereerd. Al zijn de onderzoekers niet zeker van het precieze geloofsysteem van deze cultus.

Vochtig

De duizend mustatils in het landschap vormen het oudst ontdekte rituele landschap. De oudste van deze constructies zijn maar liefst 2.500 jaar ouder dan Stonehenge. De aanwezigheid van vee wijst er bovendien op dat het in dit gebied 7.000 jaar geleden veel vochtiger was dan nu. Vee heeft namelijk erg veel water nodig. Hierdoor levert deze studie extra inzichten op over hoe het noordwesten van Saoedi-Arabië er in de steentijd eruit zag.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


 

Meer lezen