Al-Ula

Een rotstekening gevonden bij het graf: honden verscheuren een steenbok

Royal Commission of Al-Ula

4.300 jaar oude begraafplaats in Saoedi-Arabië ontdekt

In het noordwesten van Saoedi-Arabië, bij het plaatsje Al-Ula, is een prehistorische begraafplaats ontdekt uit het vijfde millennium voor Christus. Bij de begraafplaats zijn de overblijfselen van 11 mensen gevonden en een aantal botfragmenten van een hond. De fragmenten vormen het oudste bewijs van gedomesticeerde honden in de regio, zo’n 1.000 jaar ouder dan de tot nu toe oudste gevonden hondenbotten. “We beginnen ons nu pas te realiseren hoe belangrijk deze regio was voor de ontwikkeling van de mens in het Midden-Oosten.” aldus Hugh Thomas, directeur van de Programme of Aerial Archaeology in the Kingdom of Saudi Arabia

De bovengenoemde vondsten zijn het resultaat van een grootschalig archeologisch onderzoek in de regio, waarbij met satelliet- en luchtfoto’s werd gezocht naar opvallende zaken in het woestijnlandschap van Saoedi-Arabië. In 2018 is de Royal Commission for Al-Ula (RCU), een Saoedische overheidsinstelling die onderzoek verricht in de regio van Al-Ula, begonnen met het veldwerk. 

Prehistorisch collectief geheugen

De begraafplaats is rond het jaar 4300 v.Chr. in gebruik genomen en is ten minste 600 jaar lang in gebruik geweest. Mensen in de regio wisten dus waarschijnlijk honderden jaren lang waar hun voorouders begraven lagen; ongekend voor deze periode in de geschiedenis (het neolithicum). De hondenbotten stammen uit de periode tussen 4200 en 4000 v. Chr. en vertonen sporen van artritis, wat erop wijst dat de hond waarvan de botten afkomstig zijn door mensen in leven is gehouden. Ook zijn er rotstekeningen gevonden bij de begraafplaats, waarop een tafereel is afgebeeld van honden die een steenbok verscheuren. Hierdoor weten we dat men honden gebruikte voor de jacht op steenbokken en waarschijnlijk ook andere dieren.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Naast de mensen- en dierenbotten, troffen de archeologen hier ook een parelmoeren sieraad in de vorm van een blad en een kraaltje gemaakt van carneool (een roodbruine kwartssoort) aan. 

Grote rijkdom aan archeologisch erfgoed

De archeologen verwachten dat er in de nabije toekomst nog veel meer vondsten gedaan zullen worden in Saoedi-Arabië, als gevolg van het grootschalige satelliet- en luchtfoto-onderzoek. Tot nu toe is het land op het gebied van archeologie namelijk relatief onderbelicht gebleven, in verhouding tot bijvoorbeeld Jemen, Oman of de Verenigde Arabische Emiraten. “Er komt nog veel meer aan. We zullen de grote rijkdom aan archeologisch erfgoed in de regio blootleggen.” aldus Rebecca Foote, directeur van de afdeling archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek van de RCU

De toegenomen aandacht voor archeologisch onderzoek in de regio is te verklaren door het feit dat de Saoedische regering de toeristensector graag wil stimuleren. De regering heeft als doelstelling dat het aandeel van de toeristensector in 2034 tot 18% van het bruto binnenlands product uitgegroeid is. 

Bronnen: Eurekalert, Taylor & Francis.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen