Mustatil

Overblijfselen van een Mustatil

Huw Groucutt.

Gigantische structuren 7.000 jaar geleden in Arabië gebouwd

In het noorden van Saudi-Arabië zijn in 2017 bijna 400 restanten van grote stenen bouwwerken gevonden. Een team van onderzoekers heeft sindsdien honderden van deze bestudeerd en laatst hebben zij hun bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘The Holocene’. Het is nog niet met grote zekerheid vast te stellen wat voor functie de structuren hadden, maar we weten nu wel dat ze heel oud zijn. De oudste zijn wel 7.000 jaar oud, ruim 2.000 jaar ouder dan de vroegste piramides van Egypte.

Mustatils worden de oude structuren nu genoemd, het arabische woord voor rechthoek, aangezien ze meestal een grote rechthoekige vorm hebben. De grootste Mustatil had een lengte van wel 612 meter. Ze bestonden meestal uit twee verhoogde platformen, verbonden door lage stenen muren aan weerszijde. Deze lage muren hebben voor zo ver we nu kunnen zien geen voor de hand liggend nut gehad.


Wil je op de hoogte blijven van de meest interessante archeologische ontdekkingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, en volg ons op Facebook, dan mis je niks!


Rituele plekken?

Het is opvallend dat er rond de Mustatils verder weinig archeologische resten gevonden zijn. Er zijn bijna geen resten gevonden van gereedschap of ander soort gebruikersobjecten. De onderzoekers vermoeden daarom dat de structuren een grotendeels rituele functie hebben gehad, geen praktische. Wel zijn er een aantal dierlijke botten gevonden. Mogelijk gaat het hier om gedomesticeerde dieren, maar het is ook goed mogelijk dat het botten zijn van wilde oerossen. Op één van de platformen is een geometrisch stenen patroon aangetroffen. Het patroon is niet vergelijkbaar met andere rotstekeningen uit de steentijd waar we van weten. “Onze interpretatie is dat het rituele plekken waren, waar groepen mensen zich verzamelden om, nu nog onbekende, sociale activiteiten uit te voeren. Misschien werden hier dieren geofferd of werden er feesten gehouden.” vertelt hoofdonderzoeker Huw Groucutt. Het feit dat er soms meerdere Mustatils vlak naast elkaar gebouwd zijn, wijst er ook op dat misschien het bouwen van de structuren al een belangrijke sociale activiteit op zich was.

Territoriale afbakening?

7.000 Jaar geleden zag het Arabisch schiereiland er heel anders uit dan vandaag de dag. Er viel veel meer regen, waardoor de regio voornamelijk bestond uit grasland, met meren verspreid door het gebied. Het grasland werd bevolkt door groepen herders die wellicht ook gedeeltelijk leefden van de jacht. De onderzoekers vermoeden daarom dat de Mustatils misschien ook gediend kunnen hebben als territoriale markeringen in het landschap.

Onvoorspelbaar klimaat

Het oude Arabië was ondanks hogere regenval geen makkelijk gebied om te leven. Periodes met veel regen werden regelmatig gevolgd door grote droogtes. Misschien zijn de Mustatils het product van het onvoorspelbare klimaat; afbakening van een territorium omdat in zulke droge tijden er niet voor ieders kudde genoeg gras was om te grazen.

Bronnen: Eurekalert, LiveScience, The Holocene.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Meer lezen