Archeologen bij de vindplaats in Xiamabei

Archeologen bij de vindplaats in Xiamabei

Fa-Gang Wang

Nieuwe 41.000 jaar oude cultuur in China ontdekt

Archeologen hebben in het noorden van China nieuw bewijs gevonden van een prehistorische jager-verzamelaars-cultuur. Er werden 40.000 jaar oude gereedschappen aangetroffen op de vindplaats in de regio van Xiamabei, in de Chinese provincie Hebei. De vondsten zouden kunnen wijzen op een culturele uitwisseling tussen inheemse bewoners en ‘nieuwkomers’ bij de verspreiding van de moderne mens over Azië.

Gereedschap van steen

Een internationaal team van archeologen vond een grote hoeveelheid prehistorische artefacten, van tussen de 39.0000 en 41.000 jaar oud. Zo vonden ze 382 stenen gereedschapstukken, voornamelijk gemaakt van kwarts. De gereedschappen lijken op messen, en de onderzoekers denken dat ze zijn gemaakt door schilfers van kleine kiezelstenen te slaan. Deze vondst is enorm interessant, omdat er nog maar weinig bekend is over het gebruik van stenen gereedschap in prehistorisch Oost-Azië. Tot nu toe werden er namelijk vooral sporten van microliet gevonden in deze regio. Dit waren kleine stenen werktuigen, gemaakt van vuurstenen die ongeveer 29.000 jaar geleden de dominante technologie werden in Oost-Azië. Over de technieken die vóór de komst van microliet werden gebruikt was echter weinig bekend, maar deze vondst brengt daar nu dus verandering in.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Okerverwerking

Ook ontdekten de archeologen sporen van de verwerking van oker (een kleurstof afkomstig uit klei) op de vindplaats in Xiamabei. Ze vonden een hamersteen en een platte kalksteenplaat die er gehavend uitzag, waarschijnlijk omdat er regelmatig op werd geslagen. Volgens de onderzoekers werd dit gereedschap gebruikt om de oker (die bestond uit kleiaarde) hier te verwerken. Door de klei te malen en stampen, werden grote hoeveelheden poeder gemaakt van verschillende kleuren en korrelgroottes. Het is het eerste bekende voorbeeld van het gebruik van oker in Oost-Azië; eerder werd er in Afrika al bewijs gevonden van grottekeningen met oker. De oudste van deze grottekeningen zijn maar liefst 73.000 jaar oud.

Mogelijke culturele uitwisseling

De onderzoekers denken dat het gevonden gereedschap waarschijnlijk gebruikt werd door homo sapiens, de ‘soort’ waar de moderne mens deel van uitmaakt. Uit eerder onderzoek bleek al dat de homo sapiens ongeveer 40.000 jaar geleden voet in Oost-Azië zetten. Dit was echter niet de eerste groep mensachtigen op het continent. Volgens de onderzoekers is het mogelijk dat er in deze periode een uitwisseling met andere mensensoorten heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld met de neanderthaler of de denisovamens. De interactie tussen de nieuwkomers en de inheemse bewoners was voorheen een blinde vlek in het onderzoek naar deze prehistorische samenlevingen, maar dankzij de innovatieve technieken die werden gevonden in Xiamabei kunnen de onderzoekers hier voorzichtig meer conclusies over trekken.

Conclusie van de onderzoekers

De onderzoekers hebben hun bevindingen inmiddels vastgelegd in een artikel in Nature. Hierin beargumenteren ze dat de aanwezigheid van enkele innovaties, zoals de okerverwerking, erop wijzen dat er wellicht inderdaad culturele aanpassingen in werking werden gezet door de komst van de homo sapiens. Toch is het ook veelzeggend dat bepaalde innovaties juist niet gevonden zijn: zo is er bijvoorbeeld geen bewijs gevonden van gereedschap of sieraden gemaakt van botten, die op andere plekken waar de moderne mens zich vestigde wel werden gevonden. Dit wijst er volgens de wetenschappers op dat de inheemse bevolking niet klakkeloos alle innovaties overnam. Eerdere evolutietheorieën gaan hier wel vanuit, en die zijn dan ook te simpel, aldus professor Michael Petraglia van het Max Planck Instituut. Innovatieve praktijken van de moderne mens verspreidden zich dus niet als één golf over Azië: het lijkt erop dat hun komst gepaard ging met het behoud van lokale tradities en culturele uitwisseling tussen de twee groepen.

Bron: EurekAlert, the Guardian, Max Planck Institute


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


 

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's