Voetsporen

Enkele van de gevonden voetsporen 

National Park Service

Oudste voetsporen van Amerika ontdekt

In het White Sands National Park in de Amerikaanse staat New Mexico hebben archeologen de oudste menselijke voetsporen ooit gevonden in zowel Noord- als Zuid-Amerika. Deze voetafdrukken waren zo’n 23.000 jaar oud, waarmee de aanwezigheid van mensen op het Amerikaanse continent ongeveer 7.000 jaar eerder plaatsvond dan voorheen werd aangenomen. De onderzoekers noemen de voetsporen het eerste ondubbelzinnige bewijs dat de mens in Amerika aanwezig was tijdens het Laatste Glaciale Maximum (tussen de 20.000 en 22.000 jaar geleden).

“Al decennialang debatteren archeologen over wanneer de eerste mensen de Amerika’s bereikten.” vertelt archeoloog Vance Holliday in een persbericht. Holliday is tevens co-auteur van het artikel dat over de ontdekking verscheen in Science. “Weinig archeologen vinden dat er betrouwbare bewijzen zijn voor menselijke aanwezigheid die ouder zijn dan 16.000 jaar. Sommigen denken zelfs dat de aankomst van mensen nog later was; niet meer dan 13.000 jaar geleden. De voetsporen in White Sands geven nu echter een veel oudere datum.”


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Menselijke aanwezigheid tijdens het Laatste Glaciale Maximum

Om de voetsporen te dateren, hebben de onderzoekers een koolstofdatering uitgevoerd op oude zaden die zich direct onder en boven de voetafdrukken bevonden. Hiermee konden de voetsporen relatief nauwkeurig gedateerd worden.

Het oudste voetspoor was 23.000 jaar oud. Dit plaatst het in een periode die het Laatste Glaciale Maximum wordt genoemd, een tijdperk uit de laatste ijstijd waarin wereldwijd het meeste water als ijs was opgeslagen. Dat is opvallend, aangezien archeologen er lange tijd van uitgingen dat mensen op het Noord-Amerikaanse continent aankwamen via de Beringlandbrug, een landbrug tussen Siberië naar Alaska die het mogelijk maakte om van Azië naar de Amerika’s te reizen. 23.000 Jaar geleden werd deze doorgang echter bemoeilijkt, aangezien de Beringlandbrug toen nog onder een dikke ijskap lag.

Niet via de landbrug?

De theorie dat de eerste mensen via deze landbrug Amerika bereikt hebben verliest al langere tijd aanhangers, aangezien er aanwijzingen gevonden zijn dat zeevarende kustgemeenschappen veel eerder overgestoken zijn. Ook zijn er in Amerika ontdekkingen gedaan die erop wijzen dat de mens al zo’n 33.000 jaar geleden in de Nieuwe Wereld aanwezig was. Echte harde bewijzen hiervoor bestaan er echter niet

Betekenis van het onderzoek

Met de gevonden voetafdrukken claimen de onderzoekers nu wel hard bewijs gevonden te hebben voor de vroege aanwezigheid van de mens. Afdrukken blijven zich immers in de grondlaag bevinden waarin ze origineel zijn gemaakt. “White Sands verleent het eerste ondubbelzinnige bewijs van menselijke aanwezigheid in Amerika gedurende het Laatste Glaciale Maximum,” vertelt co-auteur Dan Odess. “Eén van de redenen waarom onze ontdekking zo belangrijk is, is dat het andere vindplaatsen waar men claimt bewijs voor de aanwezigheid van mensen te hebben gevonden, geloofwaardiger maakt. Zelfs als het bewijs daarvoor minder ondubbelzinnig is.”

Bronnen: Science, Universiteit van Arizona, VRT.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen