Voetafdruk

Min An via Pexels.

Langste fossiele voetspoor ooit gevonden

Bij het plaatsje Alamogordo in de Amerikaanse deelstaat New Mexico zijn voetsporen gevonden van ongeveer 10.000 jaar oud. Deze voetafdrukken vormen een spoor langs het inmiddels opgedroogde Oteromeer van iets meer dan anderhalve kilometer. Vermoedelijk zijn deze voetsporen afkomstig van een volwassen vrouw en een kleuter. Het is het langste menselijke fossiele spoor dat ooit aangetroffen is.

Vrouw en kind

Uit analyse van de voetsporen blijkt dat het kind soms gedragen werd en soms zelf ook een stukje meeliep. Op plekken in het spoor waar het kind gedragen is, is terug te zien hoe de vrouw het gewicht van het kind afwisselde van de ene schouder naar de andere. Dit is te achterhalen door het feit dat de voetafdrukken van de vrouw links of rechts afwisselend breder zijn. Bovendien gleed de vrouw hier vaker uit in de modder, door het extra gewicht. Af en toe zijn er ook sporen van kindervoetjes te zien.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine, meer weten over dit prachtige magazine? Klik hier!


Grondluiaards, mammoeten en sabeltandtijgers

Deze voetsporen gevonden zijn gevonden in een droge zandwoestijn, die tegenwoordig deel uitmaakt van het national park genaamd White Sands. Tijdens de ijstijd was dit gebied echter rijk aan rivieren en grote meren omringd met grasland. In het gebied leefden dieren als de grondluiaard, de Amerikaanse mammoet, de Amerikaanse holenleeuw en de sabeltandtijger. Van al deze beesten zijn in White Sands namelijk ook fossiele voetsporen gevonden. Ondanks dat de bovengenoemde dieren hier dus voorkwamen, wijzen de menselijke voetsporen er opvallend genoeg niet op dat de vrouw en het kind rekening hielden met roofdieren. Dit contrasteert bijvoorbeeld met de gevonden sporen van de grondluiaard, die tekens vertonen dat het dier rekening hield met eventuele (menselijke) jagers.

Belangrijke vondst in White Sands National Park

De vondst van het menselijke spoor is het resultaat van een intensief onderzoeksprogramma dat al een decennium loopt. De fossiele voetsporen in White Sands verdwijnen namelijk langzaam vanwege gronderosie. Door middel van veel onderzoek en paleontologische excursies, hoopt men nog zo veel mogelijk van de fossiele voetsporen te documenteren voordat deze voorgoed verdwijnen. “Het is me een groot genoegen om dit prachtige verhaal, dat millennia overbrugt, uit te lichten. Het zien van de voetafdruk van een kind van duizenden jaren oud herinnerd ons waarom het zo belangrijk is om speciale plekken als deze goed te onderhouden.” liet Marie Sauter, een opzichter van White Sands, weten in een persbericht.

Bronnen: KRQE, NPS.

Meer lezen