Verenigde Arabische Emiraten archeologie

Het gevonden huis.

DCT Abu Dhabi.

8.500 jaar oud huis gevonden in de Verenigde Arabische Emiraten

Archeologen van de Ministerie van Cultuur van Abu Dhabi hebben de oudste restanten van een stenen bouwwerk ontdekt, die ooit zijn opgegraven in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Op Ghagha, het meest westelijke eiland van de VAE, hebben ze de overblijfselen van een minstens 8.500 jaar oud stenen huis ontdekt. Hiermee is deze woning 500 jaar ouder dan alle andere bouwwerken die tot nu toe in de VAE zijn gevonden. De vondst laat zien dat het ooit vruchtbare gebied al langer door mensen wordt bewoond dan voorheen werd aangenomen.

Wat is er gevonden?

De restanten bestaan uit stenen muren van maximaal een meter hoog. Binnen het huis werden tientallen objecten gevonden, waaronder stenen pijlpunten die gebruikt werden voor de jacht. De archeologen vermoeden dat dit bouwwerk bewoond werd door een gemeenschap die het gehele jaar door op het eiland verbleef. Aan de hand van een koolstofdatering van stukjes houtskool, die in het huis werden aangetroffen, concludeerden de onderzoekers dat het huis ten minste 8.500 jaar oud is. “De vondst laat zien dat mensen 8.500 jaar geleden zich hier al vestigden en huizen bouwden”, aldus Mohamed Al Mubarak, voorzitter van het Ministerie van Cultuur van Abu Dhabi, in een persbericht. “De ontdekkingen op het eiland Ghaha onderstrepen de innovatiekracht, duurzaamheid en veerkracht van mensen die hier duizenden jaren geleden woonden.”

Pijlpunten

Pijlpunten, gevonden in het huis.

DCT Abu Dhabi.

Eerder dan gedacht

Het kustgebied en de eilanden van de VAE liggen al millennia lang aan de belangrijke zeehandelsroute tussen Mesopotamië, Perzië en India. Voorheen werd aangenomen dat het ontstaan van nederzettingen hier ongeveer gelijkliepen met het ontstaan van de eerste handelsnetwerken in dit gebied, rond 5000 v.Chr. Recente archeologische ontdekkingen zoals deze wijzen er echter op dat nederzettingen al eerder ontstonden. Bewoners van de eilanden konden zelf in hun bestaan voorzien, zonder afhankelijk te zijn van handel.

Abu Dabhi archeologie

-

DCT Abu Dhabi.

Prehistorische VAE

Anders dan het droge en onherbergzame klimaat dat vandaag de dag de VAE kenmerkt, was dit gebied 8.500 jaar geleden waarschijnlijk een stuk natter en groener. Het was een vruchtbaar kustgebied, waar mensen leefden van het houden van schapen en geiten, de jacht op rendieren en de visserij. Hoe lang het huis op Ghagha is bewoond, is niet duidelijk. Wel lijkt het erop dat het lang onderdeel bleef van het culturele landschap van het eiland, aangezien de archeologen in het huis ook het skelet vonden van een persoon die hier 5.000 jaar geleden begraven is.

Bronnen: Archaeology Wiki, Ministerie van Cultuur van Abu Dhabi.

Meer lezen