Verenigde Arabische Emiraten

Archeologen hebben de oudste restanten van een stenen bouwwerk ontdekt, die ooit zijn opgegraven in de Verenigde Arabische Emiraten.
Een team paleontologen heeft ‘s werelds oudste olifantsporen gevonden in de Arabische Emiraten. De sporen, afkomstig van zo’n dertien jonge en oude olifanten, dateren volgens het team terug tot zeven miljoen jaar. De vondst biedt inzicht in de sociale omgang van de voorouders van de hedendaagse olifant.
Archeologen zijn bezig één van de grootste historische mysteries van het Midden-Oosten op te lossen: de origine van gedomesticeerde dromedarissen. Zij vonden in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) drieduizend jaar oud materiaal dat werd opgegraven op twee archeologische sites in Sharjah. De archeologen beweren nu dat de toenmalige inwoners van het gebied de eerste waren die wilde dromedarissen temden.
Britse archeologen hebben bij opgravingen in de Verenigde Arabische Emiraten verschillende oude nederzettingen aangetroffen. De vondst betrof onder andere een vissersdorp uit ongeveer 4000 voor Christus. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de mens uit de Steentijd waarschijnlijk niet zoveel verschilde van de moderne mens als wel gedacht wordt.
De theorie dat de mens zo'n 70.000 jaar geleden Afrika verliet, wordt door steeds meer vondsten weersproken. In de nieuwe editie van Science bijvoorbeeld, stellen wetenschappers dat mensen al 130.000 jaar geleden overstaken naar het Arabisch schiereiland.